Rekrutacja

LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

TERMINY REKRUTACJI

Od 13 maja 2019
do 18 czerwca 2019

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

Od 21czerwca 2019
do 25 czerwca 2019

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

05 lipca 2019
 

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

Od 05 lipca 2019
do 10 lipca 2019 14:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

Od 12 lipca 2019 12:00
do 12 lipca 2019 12:00

Publikacja list przyjętych

Od 12 lipca 2019
do 08 sierpnia  2019

Rekrutacja uzupełniająca

 

TECHNIKUM

Czas nauki : 4 lata / 5 lat

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B oraz T

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK HOTELARSTWA

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK INFORMATYK

Rozszerzenie: budowa robotów

Innowacja: służba więzienna

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK MECHANIK

Rozszerzenie: operator produkcji

Innowacja: maszyny i urządzenia elektryczne

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK ROLNIK

Bezpłatne prawo jazdy kategorii T

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Rozszerzenie: usługi hotelarskie

Innowacja: usługi hotelarskie

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Rozszerzenie: e- handel

Charakterystyka zawodu

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Czas nauki :3 lata

kształcenie we wszystkich zawodach robotniczych,
dla których istnieje możliwość realizacji zajęć  praktycznych,

zajęcia praktyczne odbywają się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych,

uczeń za zajęcia praktyczne otrzymuje wynagrodzenie, praktyki zapewnia i nad ich realizacją czuwa kierownik praktycznej nauki zawodu,

dla klas w zawodach: stolarz, mechanik, sprzedawca – teoretyczne zajęcia zawodowe odbywaja się w szkole,

zajęcia praktyczne dla klasy w zawodzie kucharz odbywają się w szkolnej pracowni gastronomicznej (mogą być do niej przyjęci także absolwenci gimnazjum, którzy mają ukończone 18 lat).

Charakterystyka

Charakterystyka zawodu kucharz

Charakterystyka zawodu stolarz

 

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

kształcimy w zawodach

 

  • technik budownictwa
  • technik handlowiec
  • technik rolnik
  • technik mechanik
  • technik mechanik pojazdów samochodowych
  • technik agrobiznesu

 

Dokumenty do pobrania