Rekrutacja

LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

TERMINY REKRUTACJI

Od 14 czerwca 2018 08:00
do 20 czerwca 2018 15:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

Od 22 czerwca 2018 12:00
do 26 czerwca 2018 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Od 06 lipca 2018 12:00
do 06 lipca 2018 12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

Od 06 lipca 2018 12:00
do 11 lipca 2018 15:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

Od 12 lipca 2018 12:00
do 12 lipca 2018 12:00

Publikacja list przyjętych

Od 13 lipca 2018 12:00
do 31 sierpnia  2018

Rekrutacja uzupełniająca

 

TECHNIKUM

Czas nauki : 4 lata

NOWY KIERUNEK!

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B oraz T

Kwalifikacje:

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn i i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Charakterystyka zawodu

 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacje:

BD. 29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD. 30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK HOTELARSTWA

Kwalifikacje

TG. 12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG. 13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK INFORMATYK

Rozszerzenie: budowa robotów

Innowacja: służba więzienna

Kwalifikacje:

EE. 08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE. 09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK MECHANIK

Rozszerzenie: operator produkcji

Innowacja: maszyny i urządzenia elektryczne

Kwalifikacje:

MG. 17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

lub

MG. 19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

lub

MG. 20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B

Kwalifikacje

MG. 18Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

lub

MG. 12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów  pojazdów samochodowych

MG. 43.  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK ROLNIK

Bezpłatne prawo jazdy kategorii T

Kwalifikacje

RL. 03.  Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.16.  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Rozszerzenie: usługi hotelarskie

Innowacja: usługi hotelarskie

Kwalifikacje

TG. 07Sporządzanie potraw i napojów,

TG. 16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Charakterystyka zawodu

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Rozszerzenie: e- handel

Kwalifikacje

AU. 20. Prowadzenie sprzedaży

AU. 25. Prowadzenie działalności handlowej

Charakterystyka zawodu

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Czas nauki :3 lata

kształcenie we wszystkich zawodach robotniczych,
dla których istnieje możliwość realizacji zajęć  praktycznych,

zajęcia praktyczne odbywają się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych,

uczeń za zajęcia praktyczne otrzymuje wynagrodzenie, praktyki zapewnia i nad ich realizacją czuwa kierownik praktycznej nauki zawodu,

dla klas w zawodach: stolarz, mechanik, sprzedawca – teoretyczne zajęcia zawodowe odbywaja się w szkole,

zajęcia praktyczne dla klasy w zawodzie kucharz odbywają się w szkolnej pracowni gastronomicznej (mogą być do niej przyjęci także absolwenci gimnazjum, którzy mają ukończone 18 lat).

Charakterystyka

Charakterystyka zawodu kucharz

Charakterystyka zawodu stolarz

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA DOROSŁYCH

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

·          B.16.  Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

·          B.33.  Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

·          B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

(B.16 + B.33. + B.30.  = technik budownictwa)

·          A.18. Prowadzenie sprzedaży ( sprzedawca)

·          A.22.Prowadzenie działalności handlowej

(A.18. + A.22. = technik handlowiec)

·          R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

·          R.16.  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

(R.3. + R.16. = technik rolnik)

·          R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa
w agrobiznesie

(R.6. + R.3. = technik agrobiznesu)

·          T.6.  Sporządzanie potraw i napojów

·          M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (CNC)

·          A.36.  Prowadzenie rachunkowości

·         A28  Organizacja i nadzorowanie transportu

Dokumenty do pobrania