Wsparcie dla ucznia

Wsparcie dla ucznia

Rada Rodziców

przewodniczący - Wioletta Robak

sekretarz - Stanisław Bentler

skarbnik - Teresa Wajda

Komisja rewizyjna:

Magdalena Steinger

Magdalena Radzikowska

Roman Liziński

Dobrowolna składka na Radę Rodziców na rok szkolny 2017/2018

- 1 dziecko – 50 zł

- 2dzieci – po 25zł

Konto Rady Rodziców:

BGŻ Sztum

Nr 61 2030 0045 1110 0000 0329 3030

Rada Szkoły

Przedstawiciele rodziców

Zygmunt Dochniak

Tomasz Kuciński – przewodniczący Rady Szkoły

Przedstawiciele nauczycieli

Agnieszka Ciosek

Stanisław Saczuk

Przedstawiciele uczniów

Katarzyna Kroll

Dawid Sikorowski

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Godziny przyjęć:

Poniedziałek        8.00 – 12.20        14.15 – 15.00

Wtorek                 8.00 – 9.40          13.20 – 14.30

Środa                   12.30 – 15.00

Czwartek             8.00 – 12.20

Piątek                  8.00 – 15.00

Kierownik internatu

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - piątek

8.00-12.00

Dyżury w internacie

Poniedziałek       6.30 – 8.00       18.00 – 22.30

Wtorek                 6.30 – 8.00       

Środa                   6.30 – 8.00       13.00 – 14.30

Czwartek             6.30 – 8.00       13.00 – 14.30

Piątek                  6.30 – 8.00

 

Pielęgniarka szkolna – p. Halina Cholewińska

Poniedziałek   ---------------------------

Wtorek            7.00 – 14.30

Środa               ----------------------------

Czwartek         7.00 – 14.30

Piątek              7.00 – 14.30