Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

UWAGA!

 

Podręczniki z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH do I klasy TECHNIKUM  zostaną podane na początku września 2018.

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

SPRZEDAWCA

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KKZ ROLNIK