Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Aleksandra Kwiatkowska- klasa II C

Zastępca przewodniczącego

Jakub Dominik -klasa IIA