Zastępstwa

Uwaga!!!!

Dni 17 i 18 czerwca 2019r
są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.

Uczniowie klas: I F, I G i III F udają się na zajęcia praktyczne do pracodawców.

W dniu 17 czerwca – zgodnie z indywidualnymi harmonogramami  - odbędzie się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji – model D (R.16., T.15., M.42.)

W dniu 18 czerwca – zgodnie z indywidualnymi harmonogramami  - odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w środę 19 czerwca o godz. 830