Szkolne koło Caritas

 

Ostatnia praca Koła Caritas w tym roku

Ostatnia pracą Szkolnego Koła Caritas w tym roku szkolnym była pielęgnacja Pola Nadziei przy naszej szkole. Pozbyliśmy się chwastów i przygotowaliśmy żonkile do zasadzenia jesienią.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

 

Tak dbamy o nasze "Pole Nadziei"

 

Dzień Otwarty Szkoły

W Dniu Otwartym Szkoły, kiedy odwiedzają nas gimnazjaliści, jest doskonała okazja, żeby zaprezentować szkołę, w tym działalność Szkolnego Koła Caritas.

W tym roku, zgodnie z tradycją, Koło prezentowało swoją aktywność w połączeniu z przekazem dotyczącym religii. W gabinecie religijnym została przygotowana dwuczęściowa ekspozycja. Jedna z jej części propagowała ideę Caritas, a ks. Kajetan Jakubowski promował Koło, przybliżając gimnazjalistom zadania, jakie nasze Koło podejmuje w każdym roku szkolnym.

W przygotowaniu ekspozycji ks. Kajetanowi pomagali uczniowie klasy I c.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

Pożegnanie

Jak co roku w kwietniu żegnamy uczniów klas IV Technikum, którzy należeli do Szkolnego Koła Caritas. W tym roku odbyło się to 28 kwietnia. Na uroczystości kończącej rok szkolny dla tej części młodzieży podziękowaliśmy członkom Koła za zaangażowanie w dzieło Caritas i wręczyliśmy im dokumenty potwierdzające tę aktywność, czyli podziękowania od Dyrekcji Caritas Diecezji Elbląskiej, które upoważniają do wpisania wolontariatu do CV.

Uczniami, którzy otrzymali podziękowania są: Paulina Gałka, Patrycja Kamińska, Magdalena Kotecka, Katarzyna Orłowska, Marzena Waszczuk i Klaudia Zbiciak.

Do podziękowań i życzeń opiekuna SKC dołączył się ks. Kajetan Jakubowski, który również przekazał słowa Dziekana Dekanatu Sztumskiego ks. Andrzeja Starczewskiego.

Halina Żyra – opiekun SKC

Kolejne zadanie wykonane

Szkolne Koło Caritas od lat opiekuje się cmentarzem przy kościele św. Anny w Sztumie, gdyż w tym miejscu spoczywają przede wszystkim ci, których miejscami pochówku nie mogą zajmować się krewni. W tym roku prace porządkowe rozpoczęliśmy na tydzień przed Wielkanocą. Pracę wykonała bardzo duża grupa członków Koła i czworo uczniów spoza Koła.

Byli to: Wiktoria Czapla, Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski z klasy II c; Dominika Drodecka, Paulina Ilbegi, Dorota Kapuścińska, Claudia Kozakiewicz, Patrycja Kruszyńska, Wiktoria Kwaterska, Ewa Makulska Natalia Nowak, Alicja Sobocińska, Agnieszka Pinkowska i Agata Ambroszkiewicz z klasy III b; Aleksandra Kroll, Natalia Westfal, Marek Lewandowski i Kamila Cendrowska z klasy I b; Patrycja Kamińska, Magdalena Kotecka, Katarzyna Orłowska, i Klaudia Zbiciak z klasy IV b; Małgorzata Książak, Krzysztof Dombrowski, Bartosz Dzięgielewski i Kewin Kuźma.

Razem z nami pracował ks. Kajetan Jakubowski.

Wszystkim bardzo dziękuję za poświęcenie czasu.

Halina Żyra – opiekun SKC

Pracowita końcówka roku 2016

Koniec roku kalendarzowego to zawsze bardzo pracowity czas dla Koła Caritas, gdyż przez cały grudzień prowadzi zbiórkę żywności na paczki dla potrzebujących. Jest to akcja organizowana przez Parafialny Zespól Caritas działający w parafii św. Anny w Sztumie. Uczniowie należący do naszego Koła dwa razy w tygodniu odbierają ze sklepów zgromadzone produkty i dostarczają je do domu parafialnego. Natomiast na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia biorą udział w przygotowaniu paczek. W tę pracę angażuje się duża grupa wolontariuszy, którym serdecznie dziękuję za poświęcenie.

Halina Żyra

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

W dniach 10 i 11 grudnia br. Szkolne Koło Caritas wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Członkowie Koła rozprowadzali świece na stoły wigilijne.

Akcję przeprowadziliśmy przy kościołach parafii św. Anny w Sztumie, czyli przy kościele w Sztumie i Sztumskiej Wsi. Pieniądze ze sprzedaży zasilą konto Caritas Diecezji Elbląskiej.

W akcji uczestniczyli: Katarzyna Orłowska, Patrycja Kamińska, Klaudia Zbiciak, Magdalena Kotecka i Paulina Gałka z klasy IV b; Patrycja Kruszyńska i Paulina Ambroszkiewicz z klasy III b; Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski a klasy II c; Julia Ossowska i Roksana Jarzembińska z klasy I c oraz Kaja Kucińska, Natalia Westfal, Aleksandra Kroll, Wiktoria Beutler z klasy I b.

Uczniom towarzyszyli Halina Żyra i ks. Kajetan Jakubowski.

Halina Żyra

VI Sztumska Gala Wolontariatu

Już po raz szósty 07 bm. w Sztumie odbyła się Gala Wolontariatu, która organizowana jest w grudniu, gdyż 05 tego miesiąca czczony jest Dzień Wolontariusza. Naszą szkołę reprezentowało Szkolne Koło Caritas. Najpierw przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum wolontariusze spotkali się z przedstawicielami władz miasta oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie wszyscy przeszli do siedziby Sztumskiego Centrum Kultury. Tu był krótki koncert uświetniający Galę, a po nim nastąpiło wręczanie podziękowań wolontariuszom. Poszczególne grupy były wyczytane i poproszone o wyjście na scenę. Właśnie wtedy okazało się, że stanowimy najliczniejszą gromadę, bo jest nas aż 45. Na zakończenie Gali, tradycyjnie, wszyscy zostali poczęstowani tortem przygotowanym specjalnie na tę okoliczność.

Wraz z wolontariuszami w Gali uczestniczyli ich opiekunowie, czyli p. Agnieszka Iwańska – Warczak, ks. Kajetan Jakubowski i ja.

GALERIA

Halina Żyra

Pomoc dla hospicjum

W odpowiedzi na apel o pomoc dla hospicjum dziecięcego w Gdańsku Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski zorganizowały zbiórkę pieluch i chusteczek nawilżanych. Akcja trwała przez część października, a zakończyła się 03 listopada br. Włączyły się do niej różne grupy młodzieży – mieszkańcy internatu, SKC, SU i poszczególne zespoły klasowe. Swój udział zaznaczyli też nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji. Zgromadzone rzeczy zostały przekazane pośrednikowi, p. W. Wędrychowskiemu, który dostarczył je do miejsca przeznaczenia.

Akcję koordynowały: p. Halina Żyra – opiekun Szkolnego Koła Caritas i p. Monika Borko – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Halina Żyra

Dzień Papieski

Kolejny Dzień Papieski obchodzony był w naszym kraju 09 października br. Tego dnia Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Była to kwesta przy kościołach w parafii św. Anny w Sztumie. Zgromadzone pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji. Zasilą one fundusz stypendialny, z którego może korzystać uboga młodzież, by móc realizować swoje marzenie, jakim jest rozwijanie zainteresowań dzięki nauce, w tym na wyższych uczelniach.

W kweście uczestniczyli: M. Kotecka, K. Zbiciak, M. Waszczuk, P. Kamińska i K. Orłowska z klasy IV b; P. Kruszyńska z klasy III b; A. Jędrzejewska, W. Czapla i J. Ścisłowski z klasy II c; B. Langowski a klasy II f; A. Kroll, N. Westfal, K. Kucińska i M. Lewandowski z klasy I b; J. Ossowska, A. Kwiatkowska i W. Tryka z klasy I c.

Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w pracy, w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych.

Halina Żyra – opiekun SKC

Pola Nadziei

Pola Nadziei to ogólnopolska akcja, której celem jest pomoc dla hospicjów i innych placówek zajmujących się osobami przewlekle chorymi.

W Sztumie tę akcję organizuje Stowarzyszenie Dar Serca. Szkolne Koło Caritas od lat uczestniczy w działaniach związanych z gromadzeniem funduszy dla Daru Serca. Są to: kwesta uliczna, kwesta przy kościele św. Anny oraz obsługa kawiarenki w miejscu, gdzie odbywają się główne obchody Pól Nadziei.

W tym roku Pola Nadziei miały miejsce w sobotę 22 października i w niedzielę 23 października. Z naszego Koła wzięło w nich udział 22 uczniów, którzy, jak zawsze, swoje zadanie wykonali wzorowo.

Tymi uczniami są: M. Kotecka, M. Waszczuk, K. Zbiciak i P. Gałka z klasy IV b; D. Kapuścińska, D. Brodecka i P. Ilbegi z klasy III b; W. Czapla i J. Ścisłowski z klasy II c; B. Langowski z klasy II f; D. Warda z klasy II g; K. Cendrowska, A. Kroll, K. Kucińska, N. Westfal, W. Beutler, Ł. Chabowski i M. Lewandowski z klasy I b; A. Kwiatkowska, J. Ossowska, J. Wawer i W. Tryka z klasy I c.

Do akcji włączyli się: p. Agnieszka Iwańska – Warczak, ks. Kajetan Jakubowski i p. Krzysztof Lewandowski.

Wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcenie wolnego czasu, by nieść pomoc potrzebującym.

Halina Żyra – opiekun SKC

Dzień Papieski

Kolejny Dzień Papieski obchodzony był w naszym kraju 09 października br. Tego dnia Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Była to kwesta przy kościołach w parafii św. Anny w Sztumie. Zgromadzone pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji. Zasilą one fundusz stypendialny, z którego może korzystać uboga młodzież, by móc realizować swoje marzenie, jakim jest rozwijanie zainteresowań dzięki nauce, w tym na wyższych uczelniach.

W kweście uczestniczyli: M. Kotecka, K. Zbiciak, M. Waszczuk, P. Kamińska i K. Orłowska z klasy IV b; P. Kruszyńska z klasy III b; A. Jędrzejewska, W. Czapla i J. Ścisłowski z klasy II c; B. Langowski a klasy II f; A. Kroll, N. Westfal, K. Kucińska i M. Lewandowski z klasy I b; J. Ossowska, A. Kwiatkowska i W. Tryka z klasy I c.

Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w pracy, w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych.

Halina Żyra – opiekun SKC

Nowe wyzwania

Nowy rok szkolny to czas nowych zadań Szkolnego Koła Caritas. Jedno jest już za nami. W minioną sobotę i niedzielę członkowie Koła uczestniczyli w akcji zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Spośród 35 uczniów należących do Koła w wykonanie tego zadania włączyło się 14.

Byli to: Marzena Waszczuk i Paulina Gałka z klasy IV b; Patrycja Kruszyńska, Natalia Nowak, Wiktoria Kwaterska, Adrianna Maliszewska, Alicja Sobocińska, Paulina Ambroszkiewicz i Agata Ambroszkiewicz z klasy III b; Małgorzata Książak z klasy III c; Joanna Kopacz z klasy II f; Wiktoria Czapla, Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski z klasy II c.

W działalność Koła włączył się ks. Kajetan Jakubowski.

Wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu na to, by nieść pomoc tam, gdzie inni jej potrzebują.

Halina Żyra – opiekun SKC

Koło Caritas znów zmniejszone                

Co roku w kwietniu nasze Koło zmniejsza się, gdyż jego szeregi opuszczają uczniowie klas IV Technikum.

W tym roku szkolnym uczniowie klas IV odebrali świadectwa ukończenia szkoły w piątek 29 kwietnia. Wśród nich byli tacy, którzy należeli do Koła Caritas i, angażując się w jego działalność, nieśli pomoc potrzebującym.

Wraz ze świadectwami otrzymali podziękowania od Dyrekcji Caritas Diecezji Elbląskiej za działalność charytatywną. Te z pozoru zwykłe zadrukowane podziękowaniami kartki stanowią jednak niezwykłą wartość, gdyż to one uprawniają do wpisywania wolontariatu do CV. Jednocześnie, jako dowód wolontariatu, zapewne będą stanowiły pamiątkę przypominającą ich właścicielom o naszym Kole.

Podziękowania otrzymali uczniowie klasy IV b: Katarzyna Ossowska, Nikolina Markowicz, Weronika Zalewska, Agnieszka Markiewicz, Sylwia Walukiewicz i Adam Węgliński.

Poza tym podziękowania za działalność w Szkolnym Kole Caritas oraz życzenia siły a także odwagi w pielęgnowaniu miłości – Caritas złożyli uczniom: opiekun SKC Halina Żyra i Dziekan Dekanatu Sztumskiego ks. Andrzej Starczewski.

Halina Żyra

Druga część Pól Nadziei

Już od kilku lat Szkolne Koło Caritas uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei, która w każdym roku przebiega dwuetapowo – jesienią i wiosną. W Sztumie akcje tę organizuje Stowarzyszenie Dar Serca, by gromadzić fundusze na sprzęt, opiekę oraz rehabilitację osób przewlekle chorych.

W tym roku wiosenna edycja odbywała się z podziałem na dwie części. Najpierw była kwesta uliczna, a później zbiórka pieniędzy przy kościołach. To działanie nasze Koło realizowało w sobotę 09 kwietnia i w niedzielę 10 kwietnia. W pracę, jak zawsze, włączyła się duża grupa uczniów.

Byli to: Joanna Kopacz z klasy I f; Katarzyna Ossowska i Agnieszka Markiewicz z klasy IV b; Magdalena Kotecka, Marzena Waszczuk, Klaudia Zbiciak, Patrycja Kamińska i Katarzyna Orłowska z klasy III b; Patrycja Kruszyńska, Ewa Makulska, Dorota Kapuścińska, Klaudia Kozakiewicz, Paulina Ilbegi i Maja Falkowska z klasy II b. Dołączył do nas absolwent naszej szkoły D. Potapowicz.

Wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu.

Halina Żyra

Kolejne Pola Nadziei

Po raz kolejny w Sztumie odbyła się akcja Pola Nadziei, której celem jestpozyskanie funduszy na działalność Stowarzyszenia Dar Serca.

Szkolne Koło Caritas zostało poproszone o udział w tym zadaniu. 02 kwietnia br. uczniowie kwestowali na ulicach miasta i zachęcali przechodniów do wsparcia Daru Serca. Pracę wykonywali w wolnym czasie, czyli w sobotę od godziny 800 do 1200. Wprawdzie było trochę chłodno, ale wszyscy z uśmiechami na twarzach, zadowoleni z tego, że mogą nieść pomoc potrzebującym, wzorowo wykonali to, czego się podjęli.

W kweście udział wzięli: Weronika Zalewska, Nikolina Markowicz i Adam Węgliński z klasy IV b; Magdalena Kotecka i Marzena Waszczuk z klasy III b oraz Aleksandra Jędrzejewska i Wiktoria Czapla z klasy I c.

Wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu.

Halina Żyra

Orszak Trzech Króli w Sztumie

Drugi raz ulicami Sztumu (06 bm.) przeszedł Orszak Trzech Króli.

Są to największe uliczne jasełka organizowane w wielu miastach na całym świecie. Celem Orszaku jest głoszenie Dobrej Nowiny, toteż składają się na niego sceny ilustrujące elementy z życia Świętej Rodziny i śpiew kolęd wyrażający radość z narodzenia Syna Bożego.

Organizatorami Orszaku w Sztumie były parafie: św. Anny i św. Andrzeja Boboli, a jego koordynatorem był organista z kościoła św. Anny p. Marcin Katarzyniak.

Czynny udział w Orszaku wzięło także nasze Szkolne Koło Caritas. Uczestniczyliśmy w przygotowaniach do Orszaku i w jego przeprowadzeniu. Pan M. Katarzyniak zaproponował nam prace związane z rozprowadzeniem okolicznościowych kubków i smyczy, wręczaniem uczestnikom orszakowych koron, śpiewników i naklejek oraz przygotowanie i obsługa części poczęstunku. Tuż przed rozpoczęciem Orszaku naszym chłopcom zostało przydzielone jedno z najważniejszych zadań, czyli niesienie gwiazd i chorągwi. Na podkreślenie zasługuje fakt, że to właśnie nasz uczeń Jarek Biskup niósł gwiazdę prowadzącą Orszak ulicami miasta z parafii św. Andrzeja Boboli do parafii św. Anny.

W Orszaku wzięło udział 17 uczniów naszej szkoły, mimo że 06 stycznia jest świętem. Wszyscy uczestnicy wzorowo wykonywali swoje zadania, więc jestem z nich bardzo dumna.

Dziesięciogodzinną pracą w dniu wolnym od zajęć szkolnych nasza młodzież po raz kolejny zaprzeczyła stereotypowej powszechnej złej opinii o współczesnych młodych ludziach. Członkowie naszego Koła Caritas to ludzie, na których zawsze mogę liczyć i wiem, że zadanie, którego się podejmą, będzie wykonane.

Uczestnicy Orszaku to: Agnieszka Markiewicz i Adam Węgliński z klasy IV b; Patrycja Kamińska, Katarzyna Orłowska, Marzena Waszczuk, Magdalena Kotecka, Paulina Gałka i Klaudia Zbiciak z klasy III b; Patrycja Kruszyńska i Wiktoria Kwaterska z klasy II b; Jarosław Biskup i Bartosz Sidorowicz z klasy II c; Bartosz Langowski i Bartosz Szczupliński z klasy I f oraz Wiktoria Czapla, Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski z klasy I c.

Jak zawsze towarzyszyły nam i pracowały razem z nami: p. Agnieszka – Iwańska – Warczak i p. Agnieszka Ciosek.

Obydwu paniom i wszystkim uczniom serdecznie dziękuję.

Halina Żyra

Ostatnie zadanie Szkolnego Koła Caritas w tym roku

Ostatnim zadaniem Koła w tym roku kalendarzowym było przygotowanie świątecznych paczek dla rodzin potrzebujących wsparcia.

Przez część Adwentu, czyli od 07 grudnia, w sztumskich sklepach prowadzona była zbiórka żywności przeznaczonej na świąteczne paczki dla rodzin korzystających z pomocy Parafialnego Zespołu Caritas. Zgromadzoną żywność przekazywaliśmy do domu parafialnego parafii św. Anny. Zakończeniem akcji było przygotowanie świątecznych paczek. Pracę tę wykonaliśmy pod kierunkiem pań należących do Parafialnego Zespołu Caritas i wspólnie z uczniami sztumskiego gimnazjum.

Sporządzanie paczek obyło się 21 grudnia br. od godziny 1530 w domu parafialnym parafii św. Anny w Sztumie. Pracując, mieliśmy satysfakcję, że przyczyniamy się do radości tych, którzy potrzebują pomocy.

Razem ze mną paczki przygotowywały uczennice należące do Koła. Były to Patrycja Kamińska i Klaudia Zbiciak z klasy III b.

Uczennicom, które kolejny raz poświęciły swój cenny przedświąteczny czas, by nieść pomoc potrzebującym, serdecznie dziękuję.

Halina Żyra

Spotkanie opłatkowe dla samotnych

Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych organizowanie jest przez władze Sztumu, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sztumskie parafie św. Anny i św. A. Boboli oraz inne instytucje funkcjonujące w naszym mieście. Szkolne Koło Caritas ma w nim swój udział – nasi uczniowie pomagają w przeprowadzeniu tego spotkania. W tym roku odbyło się ono 15 grudnia w salach zamku sztumskiego. Młodzież chętnie zaangażowała się w pomoc, służąc tym samym pracą na rzecz potrzebujących, co jest zgodne z ideą Caritas.

W spotkanie zaangażowali się: P. Kamińska, K. Orłowska, P. Gałka i K. Zbiciak z klasy III b; P. Kruszyńska, z klasy II B; B. Langowski z klasy I f; W. Czapla, A. Jędrzejewska i J. Ścisłowski z klasy I c.

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas te pracę, serdecznie dziękuję.

Halina Żyra

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Grudzień każdego roku jest niezwykle pracowitym miesiącem dla Szkolnego Koła Caritas. Wprawdzie ten miesiąc rozpoczynamy od świętowania podczas Gali Wolontariatu, ale zaraz po niej wykonujemy zadania wymagające wiele czasu. Już mamy za sobą uroczyste zapalenie lampek na choince przy Placu Wolności w Sztumie, jesteśmy w trakcie zbiórki żywności na świąteczne paczki dla ubogich, a w minioną sobotę i niedzielę (12 i 13 bm.) włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, czyli sprzedawaliśmy świeczki na stoły wigilijne. Jak zawsze pracowaliśmy z radością, bo mogliśmy pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia.

W sobotę i niedzielę pracowali: N. Markowicz, K. Ossowska i W. Zalewska z klasy IV b; M. Kotecka, P. Kamińska, K. Orłowska, M. Waszczuk z klasy III b; P. Kruszyńska, E. Makulska, M. Falkowska, D. Kapuścińska z klasy II B; J. Biskup z klasy II c; J. Kopacz z klasy I f; J. Ścisłowski z klasy I c.

Do grupy z Koła Caritas dołączył nasz absolwent A. Żołdowicz.

Nasza grupę wspierali kapłani z parafii św. Anny w Sztumie: ks. Adrian i ks. Piotr.

Wszystkim pracującym na rzecz potrzebujących serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu.

Halina Żyra

Światełka na choince

Zgodnie z tradycją Urząd Miasta i Gminy Sztum przygotował przedświąteczne spotkanie dla mieszkańców miasta. Złożyły się na nie występy dzieci biorących udział w zajęciach artystycznych prowadzonych przez Sztumskie Centrum Kultury oraz dzieci z różnych placówek oświatowych, poczęstunek i zapalenie lampek na choince. Wszystko to miało miejsce na Placu Wolności w niedzielę 06 grudnia br. od godziny 1330.

Szkolne Koło Caritas miało w tym swój udział. Jedenastu uczniów pomagało w przeprowadzeniu spotkania. Byli to: Nikolina Markowicz, Sylwia Walukiewicz i Adam Węgliński z klasy IV b; Katarzyna Orłowska i Magdalena Kotecka z klasy III b; Wiktoria Kwaterska i Patrycja Kruszyńska z klasy II b; Jarosław Biskup z klasy II c; Joanna Kopacz i Bartosz Langowski z klasy I f oraz Aleksandra Jędrzejewska z klasy I c. Towarzyszyły im: opiekun SKC i p. Agnieszka Iwańska – Warczak, która wspiera Koło swoją pomocą w każdej pracy.

Halina Żyra

Pola Nadziei

Ogólnopolska akcja Pola Nadziei tradycyjnie organizowana jest dwuetapowo – wiosną i latem każdego roku. Nasze środowisko lokalne włącza się do tej formy działalności, a jej celem jest pozyskiwanie środków na rzecz sztumskiego Stowarzyszenia Dar Serca.

Szkolne Koło Caritas wsparło Dar Serca, przeprowadzając, 17 i 18 października br., zbiórkę pieniędzy na terenie Sztumu, w tym przy kościele św. Anny. Tę część zadania zrealizowało we współpracy z Zespołem Szkół w Gościszewie.

W kweście uczestniczyli: Joanna Kopacz i Bartosz Szczupliński z klasy I f; Wiktoria Czapla i Aleksandra Jędrzejewska z klasy I c; Patrycja Kruszyńska, Paulina Ilbegi, Claudia Kozakiewicz i Dorota Kapuścińska z klasy II b; Małgorzata Książąk z klasy II c, Katarzyna Orłowska z klasy III b; Katarzyna Ossowska, Weronika Zalewska, Agnieszka Markiewicz i Adam Węglińska z klasy IV b.

Wraz z uczennicami z Zespołu Szkół w Gościszewie w kweście wzięła udział p. Irena Urbańska.

Poza tym Koło przygotowało i prowadziło jeden z elementów festynu (17 bm.) – kawiarenkę. W tę częśćakcji zaangażowali się: Maja Falkowska i Justyna Kulpa z klasy II b, Marzena Waszczuk i Paulina Gałka z klasy III b oraz Jakub Ścisłowski z klasy I c.

O sprawność pracy uczniów dbali nauczyciele: p. Agnieszka Iwańska – Warczak i p. Agnieszka Ciosek oraz ks. Adrian Pazdyk

Również Koło Caritas sfinansowało ciasta przekazane na sprzedaż podczas festynu. Pieczeniem ich zajęli się uczniowie klasy III b pod czujnym okiem p. Heleny Łukomskiej i p. A. Żółtowskiego.

Wszystkim zaangażowanym w tę niezwykłą formę pomocy serdecznie dziękuję.

Halina Żyra

Kolejna praca Koła

Jesień dla Szkolnego Koła Caritas jest czasem intensywnej pracy. Właśnie dziś wykonywaliśmy kolejną. Było to sprzątanie cmentarza przy kościele św. Anny w Sztumie. W tym miejscu spoczywają zmarli, spośród których wielu nie ma bliskich w Szumie. Właśnie przede wszystkim dlatego Koło dba o cmentarz, uprzątając go z liści i połamanych gałęzi.

Dzisiejsza praca przebiegała, jak zawsze, w miłej atmosferze, a do tego sprzyjała nam pogoda.

W pracy wzięli udział: Nikolina Markowicz, Agnieszka Markiewicz, Weronika Zalewska, Katarzyna Ossowska i Adam Węgliński z klasy IV b; Patrycja Kruszyńska, Paulina Ilbegi, Claudia Kozakiewicz, Dorota Kapuścińska, Wiktoria Kwaterska i Alicja Sobocińska z klasy II b; Bartosz Langowski z klasy I f oraz dwóch uczniów z klasy III f.

Wszystkim serdecznie dziękuję.

Halina Żyra

XV Dzień Papieski

Już XV Dzień Papieski w całej Polsce obchodzony był w ostatnią niedzielę 11 października. W tym dniu w odbyła się ogólnopolska akcja zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, której stypendyści nazywani są żywym pomnikiem św. Jana Pawła II. Jak co roku w kweście uczestniczyli także uczniowie naszej szkoły – członkowie Szkolnego Koła Caritas. Swoją pracę rozpoczęli po Mszy św. w sobotę 10 października, a kontynuowali przez cały dzień w niedzielę 11 bm., przy kościele św. Anny w Sztumie.

Zgromadzone pieniądze zostały przeliczone i wpłacone na konto Fundacji, która przeznacza je na stypendia dla zdolnej ubogiej młodzieży.

W zbiórce uczestniczyli: Bartosz Langowski i Bartosz Szczupliński z klasy I f; Aleksandra Jędrzejewska i Wiktoria Czapla z klasy I c; Patrycja Kruszyńska, Dorota Kapuścińska i Claudia Kozakiewicz z klasy II b; Katarzyna Orłowska, Patrycja Kamińska, Klaudia Zbiciak i Magdalena Kotecka z klasy III b; Nikolina Markowicz i Adam Węgliński z klasy IV b.

Swoim wsparciem służył nam ks. Adrian Pazdyk.

Księdzu oraz uczniom, dzięki którym nasza szkoła może włączać się w ogólnopolską działalność, serdecznie dziękuję za poświęcenie wolnego czasu.

Halina Żyra

W Muzeum Stutthof

Wyjazd do Muzeum Stutthof jest naszą tradycją szkolną, toteż i w tym roku, 28 września, uczniowie klas IV b i IV c wyjechali na przedmiotową wycieczkę do Sztutowa. Tam zwiedzili muzeum obozowe. Oprowadzająca zwiedzających pani przewodnik przedstawiła historię obozu, powiedziała o jego celach i funkcjach. Omówiła również życie więźniów.

Młodzież z uwagą wysłuchała pani przewodnik i obejrzała wszystkie eksponaty, w tym pamiątki po byłych więźniach, a w krematorium minutą ciszy oraz wiązanką kwiatów uczciła pamięć pomordowanych.

Dzięki zwiedzeniu Muzeum uczniowie mieli możliwość zobaczenia miejsca, o jakim dowiedzieli się na lekcjach historii oraz języka polskiego podczas omawiania literatury wojennej.

Zwiedzanie Muzeum Stutthof z całą pewnością można nazwać lekcją, w czasie której wszyscy pogłębili swoją wiedzę o czasach II wojny światowej, a także doświadczyli nieco zadumy i snuli refleksje nad istotą człowieczeństwa – w dwóch aspektach: człowieka - oprawcy i człowieka - ofiary.

Halina Żyra

{mooblock=„ROK SZKOLNY 2014-2015”}

FOTORELACJA

Kolejne Pola Nadziei

Już po raz kolejny Szkolne Koło Caritas wzięło udział w akcji Pola Nadziei organizowanej przez Stowarzyszenie Dar Serca w Sztumie. W sobotę 25 kwietnia br. cztery uczennice, A Ambroszkiewicz, M. Falkowska, J. Kulpa i M. Książak, uczestniczyły w zbiórce pieniędzy. Kwestowały na Placu Wolności i przy Biedronce w Sztumie. Zgromadzone pieniądze przekazały do Daru Serca.

Wraz z członkami naszego Koła w akcji wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Gościszewie, a wspierały je p. A. Iwańska – Warczak i p. Irena Urbańska.

Dziewczętom oraz ich opiekunkom, które poświęciły wolny czas, aby uczestniczyć w pracy na rzecz środowiska lokalnego, serdecznie dziękuję.

Halina Żyra

Pożegnanie absolwentów

Wśród tegorocznych absolwentów klas IV Technikum nr 2 było aż 16 członków Szkolnego Koła Caritas.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego tym osobom zostały wręczone między innymi podziękowania od Caritas Diecezji Elbląskiej. Są to dokumenty, które uprawniają do wpisania wolontariatu w CV.

Odchodzącym ze szkoły członkom Koła podziękowali: w imieniu szkoły – dyrektor p. Marzena Zawisza, w imieniu Kościoła – dziekan Dekanatu Sztumskiego ks. Andrzej Starczewski.

Wszyscy cieszymy się, że ta gromadka ukończyła szkołę, ale jednocześnie jest nam smutno, że już nie będzie ich z nami w Kole.

Członkowie Koła, których żegnaliśmy 24 kwietnia 2015 r., to: Karolina Wójcicka, Karolina Skoczyńska, Mariola Dembińska, Paulina Ciesińska, Monika Tryka, Ewa Mazurkiewicz, Malwina Ścisłowska, Barbara Kaczmarczyk, Patryk Mleczek, Monika Gałka, Urszula Górska, Klaudia Jarońska, Sylwia Mruczkowska, Kinga Pawlak, Agata Stelmach, Tomasz Klemarczyk.

Wszyscy wymienieni zasługują na najwyższe uznanie za służenie idei Caritas.

Dziękuję im za oddanie, rzetelność i radość, z którą wykonywali każde zadanie.

Halina Żyra

Przedświąteczne prace

Przed świętami wielkanocnymi uczestniczyliśmy w dwóch ważnych zadaniach. Pierwsze z nich to pakowanie paczek z żywności, którą gromadził Parafialny Zespół Caritas działający w parafii św. Anny w Sztumie. W czasie Wielkiego Postu dostarczaliśmy tę żywność ze sklepów do domu parafialnego, a w Wielką Środę wraz z paniami z PZC i innymi wolontariuszami przygotowaliśmy paczki dla potrzebujących.

W tej pracy wzięły udział uczennice z klasy IV b Mariola Dembińska i Kinga Pawlak.

Natomiast w Wielki Czwartek, jak co roku, uczestniczyliśmy we Mszy Wieczerzy Pańskiej w kościele św. Anny w Sztumie, podczas której złożyliśmy życzenia kapłanom, w dniu ich święta, oraz podziękowaliśmy im za owocną współpracę i duszpasterską opiekę nad Kołem.

To zadanie wzorowo wykonały uczennice klasy II b Klaudia Zbiciak, Magdalena Kotecka i Marzena Waszczuk.

Nasza obecność w kościele była swoistą promocją szkoły, gdyż życzenia i podziękowania od Koła uczennice wypowiedziały głośno, przy użyciu mikrofonu, tak aby słyszeli je wszyscy kapłani koncelebrujący Mszę św.

Halina Żyra

Wielkopostne zadania SKC

Wielki Post dla Szkolnego Koła Caritas jest czasem intensywnej pracy. W poniedziałek 16 bm. zrobiliśmy wiosenne porządki wokół kościoła św. Anny w Sztumie, również od 16 bm. włączyliśmy się do akcji zbiórki żywności prowadzonej w sklepach naszego miasta (z przeznaczeniem na świąteczne paczki dla potrzebujących), a w dniach od 20 do 22 bm. uczestniczyliśmy w zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności w Tczewie.

Do tych wszystkich prac zaangażowana była duża część naszego Koła. Byli to: z klasy IV b – M. Gałka, U. Górska, E. Mazurkiewicz, S. Mruczkowska, K. Wójcicka, K. Skoczyńska, B. Kaczmarczyk, M. Ścisłowska, M. Dembińska i P. Mleczek; z klasy III b – N. Markowicz, A. Markiewicz i A. Węgliński; z klasy II b – P. Gałka, M. Kotecka i K. Zbiciak; z klasy I b – A. Ambroszkiewicz, N. Nowak, M. Falkowska, J. Kulpa i P. Kruszyńska.

Do grupy należącej do SKC dołączyli: D. Potapowicz z klasy IV b i P. Orliński z klasy II g.

Wszystkie nasze działania wiążą się z poświęcaniem wolnego czasu. Robimy to bardzo chętnie, ponieważ wiemy, że ktoś potrzebuje naszej pomocy i ten ktoś ucieszy się, gdy tę pomoc otrzymuje.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w dzieło pomocy potrzebującym.

Halina Żyra

Orszak Trzech Króli już w 330 miastach

W tym roku po raz pierwszy ulicami Sztumu (06 bm.) przeszedł Orszak Trzech Króli.

Są to największe uliczne jasełka organizowane w wielu miastach na całym świecie. Celem Orszaku jest głoszenie Dobrej Nowiny, toteż składają się na niego sceny ilustrujące elementy z życia Świętej Rodziny i śpiew kolęd wyrażający radość z narodzenia Syna Bożego.

Organizatorami Orszaku w Sztumie były parafie: św. Anny i św. Andrzeja Boboli.

Do czynnego udziału w Orszaku zostało zaproszone także nasze Szkolne Koło Caritas. Organizatorzy przydzielili nam zadanie – rozprowadzenie rekwizytów orszakowych, czyli koron, śpiewników, naklejek i gazet. Taką pracę wykonywaliśmy pierwszy raz, ale (mimo obaw) poradziliśmy sobie z nią dobrze. Sprawność jej wykonania była uzależniona przede wszystkim od ilości osób, które tego dnia zechcą poświęcić swój czas. Jak zawsze stanęliśmy na wysokości zadania, gdyż przybyło, mimo dnia wolnego od zajęć szkolnych, aż 14 członków Szkolnego Koła Caritas.

Byli to: Monika Tryka, Basia Kaczmarczyk, Ewa Mazurkiewicz i Malwina Ścisłowska z klasy IV b; Nikolina Markowicz i Adam Węgliński z klasy III b; Patrycja Kamińska, Klaudia Zbiciak, Paulina Gałka, Marzena Waszczuk i Angelika Wiciel z klasy II b oraz Maja Falkowska i Patrycja Kruszyńska z klasy I b.

Do wymienionych wyżej osób dołączył absolwent naszej szkoły, były członek Koła Caritas Adam Żołdowicz, wspierając nas nie tylko swoją pracą ale także samochodem, gdyż przewoził potrzebne materiały z jednej parafii do drugiej.

Poza mną opiekę nad grupą sprawowała i razem z nią pracowała p. Agnieszka Iwańska – Warczak, która uczestniczy w życiu Koła Caritas od kilku lat i jest wzorem dla nas wszystkich.

Pani Agnieszce Iwańskiej – Warczak, Adamowi Żołdowiczowi oraz zaangażowanym w Orszak członkom Szkolnego Koła Caritas serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu i piękną postawę.

Halina Żyra

Przygotowanie świątecznych podarunków

Przez cały Adwent w sztumskich sklepach trwała zbiórka żywności przeznaczonej na świąteczne paczki dla ubogich. Po jej zakończeniu odbyło się przygotowanie paczek. Wzięli w nim udział wolontariusze Caritas z obu sztumskich parafii, a wśród nich byli członkowie naszego Szkolnego Koła Caritas.

Praca odbyła się 18 grudnia 2014 r., po południu, w domu parafialnym parafii św. Anny w Sztumie. Polegała ona na zapakowaniu około 130 paczek ze zgromadzonej żywności.

Nasze Koło Caritas reprezentowały uczennice z klasy IV b: Malwina Ścisłowska, Barbara Kaczmarczyk i Ewa Mazurkiewicz.

Bardzo dziękuję dziewczętom, że poświęciły swój cenny przedświąteczny czas na kolejną pracę na rzecz potrzebujących.

Halina Żyra

Pracowite przedświąteczne tygodnie

Czas przed Bożym Narodzeniem jest wypełniony akcjami charytatywnymi. Nasze Szkolne Koło Caritas już wzięło udział w dwóch zbiórkach żywności oraz w akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dziś natomiast wsparliśmy organizatorów środowiskowego spotkania opłatkowego. Głównym organizatorem tegorocznej uroczystości była parafia św. Anny w Szumie. Nam przypadł zaszczyt służenia pomocą w przeprowadzeniu spotkania. Przede wszystkim pomagaliśmy starszym i mniej sprawnym fizycznie, ale także wypełnialiśmy zadania Mikołaja, czyli wręczaliśmy świąteczne upominki przygotowane przez organizatorów.

Jak zawsze w takiej sytuacji nie zabrakło elementu promującego naszą szkołę. Dziekan Dekanatu Sztumskiego ks. Andrzej Starczewski, witając zgromadzonych, wymienił i nas. Ksiądz zwrócił uwagę na to, że łatwo nas rozpoznać, bo wolontariusze mają mikołajowe czapki.

Mikołajamibyli: Monika Gałka, Klaudia Jarońska, Agata Stelmach, Monika Tryka, Dawid Potapowiecz i Patryk Mleczek z klasy IV b oraz Magdalena Kotecka, Dominika Śliwińska i Marzena Waszczuk z klasy II b.

Wszystkim, którzy kolejny raz poświęcili wolny czas, aby pracować na rzecz potrzebujących, serdecznie dziękuję.

Halina Żyra

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Każdego roku w Adwencie prowadzona jest ogólnopolska akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Nasze Szkolne Koło Caritas także w każdym roku ma swój udział w tej szlachetnej działalności. Wczoraj, czyli 13 grudnia, i dziś, 14 grudnia, rozprowadzaliśmy świece na stoły wigilijne.

W ciągu tych dwóch dni w akcji wzięli udział: Monika Tryka, Paulina Gałka, Klaudia Jarońska, Malwina Ścisłowska i Patryk Mleczek z klasy IV b, Nikolina Markowicz i Adam Węgliński z klasy III b, Patrycja Kruszyńska, Paulina Ilbegi, Dorota Kapuścińska Agata Ambroszkiewicz i Claudia Kozakiewicz z klasy I b. Do naszej grupy dołączyli Dawid Potapowicz z klasy IV b oraz absolwent Łukasz Szaniawski.

Wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym serdecznie dziękuję.

Halina Żyra

Gala Wolontariatu

Wolontariusze obchodzą swoje święto 05 grudnia każdego roku.

W Sztumie w tym roku Gala Wolontariatu odbyła się 03 grudnia. Nasze Szkolne Koło Caritas zostało zaproszone na tę uroczystość i wzięło w niej udział.

Obchody święta wolontariusza rozpoczęły się przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, gdzie zgromadzonych powitał Burmistrz p. Leszek Tabor. Następnie cały korowód przeszedł do siedziby Sztumskiego Centrum Kultury. Tam były inscenizacje obrazujące działalność charytatywną, występy uczestników zajęć artystycznych organizowanych w SCK oraz podziękowania dla wolontariuszy. Każda grupa wychodziła na scenę, aby przyjąć przygotowane upominki i podziękowania przedstawicieli samorządu. Po oficjalnej części Gali wolontariusze zostali zaproszeni na tort przygotowany specjalnie na tę okazję.

Nasze Szkolne Koło Caritas zaprezentowało się bardzo dobrze, gdyż okazało się, że skupia największą ilość wolontariuszy. Wprawdzie nie wszyscy mogli przybyć na uroczystość, jednak było nas prawie 40.

Halina Żyra

Podziel się posiłkiem

Podziel się posiłkiemto akcje Banku Żywności mające na celu zbiórkę żywności z przeznaczeniem dla osób potrzebujących pomocy. Nasze Koło Caritas już kolejny raz uczestniczyło w tym przedsięwzięciu. W dniach od 28 do 30 listopada br. członkowie Koła pracowali w wyznaczonych sklepach w Sztumie, zachęcając wszystkich do dzielenia się żywnością.

Akcji przyświeca piękny cel, toteż nie zabrakło chętnych w jej udziale, mimo że praca obejmowała m. in. godziny popołudniowe w piątek, przedpołudniowe w sobotę i niedzielę.

Jak zawsze młodzież stanęła na wysokości zadania - wszyscy przybyli do pracy na czas i wzorowo wykonali swoje zadanie.

W piątek pracowali: Ewa Mazurkiewicz, Malwina Ścisłowska, Barbara Kaczmarczyk i Urszula Górska z klasy IV b oraz Agnieszka Markiewicz, Marta Witkowska, Nikolina Markowicz i Adam Węgliński z klasy III b.

W sobotę i niedzielę zaangażowały się: Justyna Kulpa, Patrycja Kruszyńska i Agata Ambroszkiewicz z klasy I b, Karolina Wójcicka, Karolina Skoczyńska, Klaudia Jarońska, Monika Gałka, Mariola Dembińska i Agata Stelmach z klasy IV b oraz Patrycja Kamińska, Magdalena Kotecka, Marzena Waszczuk i Paulina Gałka z klasy II b.

Uczestnikom akcji bardzo dziękuję za poświęcenie wolnego czasu i oddanie idei Caritas.

Halina Żyra

Uroczyste spotkanie

Raz w roku Szkolne Koło Caritas odbywa uroczyste spotkanie o charakterze organizacyjno – formacyjnym. W tym roku szkolnym odbyło się ono wczoraj, czyli 04 listopada. Celem było przede wszystkim przedstawienie sprawozdania z działalności Koła w poprzednim roku szkolnym oraz formacja członków.

Spośród gości zaproszonych na tę uroczystość przybyli: wicedyrektor naszej szkoły p. Brygida Rutkowska – Piszcz, dziekan Dekanatu Sztumskiego ks. Andrzej Starczewski, koordynator Szkolnych Kół Caritas Diecezji Elbląskiej p. Anna Romejko, p. Irena Urbańska i p. Jolanta Mroczkowska.

W programie spotkania znalazły się: sprawozdanie z działalności Koła w roku szkolnym 2013/2014, plany na najbliższe miesiące, wręczenie legitymacji nowym członkom Koła, wręczenie podziękowań uczniom, którzy wzięli udział w akcji Podziel się posiłkiem organizowanej przez Bank Żywności, mnóstwo ciepłych słów i serdecznych podziękowań, których uczniom należącym do Koła nie szczędzili p. Brygida Rutkowska – Piszcz, ks. Andrzej Starczewski oraz p. Anna Romejko, oraz pyszny poczęstunek przygotowany przez członków Koła.

Halina Żyra

Pola Nadziei– kwesta i festyn

Jak co roku w Sztumie odbyła się akcja związana z gromadzeniem funduszy dla Stowarzyszenia Dar Serca. Była ona częścią ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. I również jak co roku przebiegała dwufazowo. W sobotę 25 października od rana prowadzona była kwesta na ulicach Sztumu. Natomiast o godzinie 1200 w Sztumskim Centrum Kultury rozpoczął się festyn.

Szkolne Koło Caritas było zaangażowane w obydwie części tej akcji. Przed południem kwestowaliśmy na Placu Wolności, na ulicy Mickiewicza i przy Biedronce. Od godziny 1100 rozpoczęliśmy przygotowania do prowadzenia kawiarenki. W czasie festynu sprzedawaliśmy ciasta i ciepłe napoje.

Nasza szkoła włączyła się w organizację pomocy dla Daru Serca, użyczając sprzętów oraz przekazując ciasta upieczone przez uczennice klasy IV b podczas zajęć praktycznych prowadzonych przez p. Helenę Łukomską. Produkty potrzebne do przygotowania ciast sfinansował Samorząd Uczniowski.

W mieście kwestowali: Natalia Nowak z klasy I b, Angelika Wiciel i Marzena Waszczuk z klasy II b oraz Małgorzata Książak z klasy I c. Obsługą kawiarenki zajęły się Maja Falkowska, Paulina Ambroszkiewicz i Agata Ambroszkiewicz z klasy I b oraz Magdalena Kotecka i Patrycja Kamińska z klasy II b.

Akcję koordynowali i wraz z uczniami uczestniczyli w niej: p. Agnieszka Iwańska – Warczak, p. Halina Żyra, p. Krzysztof Lewandowski i ks. Adrian Pazdyk.

Wszystkim serdecznie dziękuję za rzetelną pracę.

Halina Żyra

Pracowity październik

Październik każdego roku to czas intensywnej pracy dla Szkolnego Koła Caritas. Za nami już udział w akcji Podziel się posiłkiem, zaangażowanie w przygotowania do Dnia Papieskiego w naszej szkole, zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz praca na rzecz środowiska lokalnego. Było to sprzątanie cmentarza przy kościele św. Anny w Sztumie. Pracę tę wykonaliśmy 21 i 22 października br. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy IV b: Karolina Wójcicka, Karolina Skoczyńska, Mariola Dembińska, Ewa Mazurkiewicz, Malwina Ścisłowska, Barbara Kaczmarczyk, Klaudia Jarońska, Sylwia Mruczkowska, Monika Gałka, Urszula Górska i Patryk Mleczek; oraz uczniowie z klasy III b: Nikolina Markowicz i Adam Węgliński.

Wszystkim serdecznie dziękuję za ciężką i rzetelną pracę.

Halina Żyra

Pole Nadzieiw naszej szkole

Od dwóch lat mamy swoje Pole Nadziei. Staramy się, aby pielęgnacja tego miejsca była systematyczna, toteż w czerwcu wykopaliśmy żonkile, natomiast wczoraj, czyli 08 października 2014 r., ponownie zasadziliśmy kwiaty.

Pracę wykonało Szkole Koło Caritas. Członkom Koła pomógł p. Adam Zawadzki, który wraz z uczniami z klasy III a, kształcącymi się w klasie o profilu technik rolnik, przygotował Pole do zasadzenia cebulek.

W sadzeniu wzięli udział: Urszula Górska, Sylwia Mruczkowska, Patryk Mleczek i Tamek Klemarczyk. Wspierali ich: ks. Adrian Pazdyk i p. Adam Zawadzki.

Wszystkim bardzo dziękuję za poświęcenie czasu na wykonanie tej ważnej pracy.

Halina Żyra

Podziel się posiłkiem...

…takie było hasło zbiórki żywności organizowanej przez Bank Żywności. W Sztumie akcję tę koordynował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który zaprosił naszą szkołę do współpracy. Dzięki zaproszeniu zaangażowaliśmy się w piękne dzieło pomocy potrzebującym.

Akcja została przeprowadzona w dniach 03 i 04 października br. Wzięli w niej udział uczniowie z różnych klas. Byli to: z klasy I b Maja Falkowska; z klasy: II b Marzena Waszczuk, Agelika Wiciel, Dominika Śliwińska, Patrycja Kamińska i Magdalena Kotecka; z klasy III b: Adam Węgliński, Sylwia Walukiewicz, Agnieszka Markiewicz, Marta Witkowska i Nikolina Markowicz; z klasy IV b: Barbara Kaczmarczyk, Ewa Mazurkiewicz, Mariola Dembińska i Monika Tryka.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy.

Koordynatorzy: Halina Żyra i Krzysztof Lewandowski

{/mooblock}