Jak co roku w dniu 21.2023 odbył się apel poświęcony por. Zygmuntowi Romańczuk – Kowalewskiemu (ur. 21.04.1911 r. w Sankt Petersburgu) – oficerowi 4 PP Leg. i aspirantowi Straży Więziennej, zamordowanemu w Katyniu w 1940. Sylwetkę Bohatera przedstawił zaproszonym Gościom oraz uczniom szkoły prof. Wojciech Wędrychowski. Po wykładzie Starosta Powiatu Sztumskiego Pan Leszek Sarnowski, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie Pan ppłk. Mirosław Detmer oraz Dyrektor szkoły Pani Marzena Zawisza wraz z uczniami złożyli wieńce przy tablicy pamiątkowej na terenie szkoły.
Skip to content