W piątek 24.03.2023 r. uczniowie z grupy zawodowej technik rolnik przystąpili do pierwszego etapu konkursu wiedzy „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym”, który jest elementem projektu „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”. Organizator konkursu, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, stawiająca sobie m. in. za cel wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, jako główny cel konkursu obrała podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej przyszłych rolników.
Do konkursu przystąpiło 9 uczniów – z klasy IA: Jakub Dobosz, Karol Misztal, Jakub Pacholec, Franciszek Piłat, Jakub Preuss, Stanisław Redmer, a z klasy IVN: Oskar Dominik, Kacper Grzywiński, Dominik Polenz pod kierunkiem pani Agnieszki Rentflejsz i pani Jolanty Mroczkowskiej.
Największą liczbę punktów uzyskali: Kacper Grzywińki (w klasyfikacji ogólnopolskiej zajął 4. miejsce), Jakub Dobosz oraz Karol Misztal i awansowali do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia br.
Zwycięzcom pierwszego etapu gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.
Oprac. Jolanta Mroczkowska
Skip to content