24 maja w piątek grupa uczniów Technikum Rolniczego z klasy 1a wraz z opiekunem p. Agnieszką Rentflejsz odwiedziła i zwiedziła jedno z najnowocześniejszych gospodarstw rolnych w Polsce specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Gospodarstwo to posiada obecnie ok 1300 krów dojnych i 1650 jałówek. Karmienie, żywienie, efektywny udój, a także odpowiednie zagospodarowanie gnojowicy i produkcja wysokiej jakości kiszonek to najważniejsze aspekty, na którym opiera się strategia sukcesu Gospodarstwa Fortune. Na głównym paszowozie został zainstalowany system NIR, umożliwiający badanie pasz na bieżąco. Udój, obsługiwany w systemie zmianowym, przeprowadzany jest dwa razy dziennie. W Cieszymowie doskonale zagospodarowano gnojowicę w systemie BRU, pozwalającym na wytwarzanie separatu używanego do ścielenia legowisk, znacznie poprawiającego dobrostan zwierząt. Dzięki uprzejmości zootechników : pani Renaty i pana Pawła, , dowiedzieliśmy się jak sprawnie funkcjonuje gospodarstwo, mogliśmy zapoznać się z tym, w jaki sposób przebiega dój, jakie pasze są zadawane poszczególnym grupom zwierząt, jakie nowoczesne urządzenia wykorzystywane są do skarmiania bydła. Dziękujemy za cenną lekcję praktyczną!

Skip to content