Egzamin praktyczny w dniu 11.01.2021r godzina 13.00

 • Formuła 2017
 • MG.43 – sala gimnastyczna w budynku głównym
 • RL.16 – sala nr 7
 • TG.16 – sala gimnastyczna na starych warsztatach

Egzamin pisemny w dniu 12.01.2021r.

 • Godzina 10.00 – sala gimnastyczna w bud. głównym:
 • RL.03; AU.20; EE08; MG.18; RL.03
 • Godzina 12.00 – sala gimnastyczna w bud. głównym:
 • RL.16; TG.16
 • Godzina 14.00 – sala gimnastyczna na starych warsztatach:
 • EE.09; MG.43

Egzamin praktyczny w dniu 19.01.2021r.

 • EE.09 godzina 08.00 sala 4i
 • EE.09 godzina 12.00 sala 4i

Na egzamin uczniowie stawiają się pół godziny przed rozpoczęciem. Należy przygotować własne przybory ( długopis z czarnym wkładem, kalkulator).

Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin oraz osoby zaangażowane w jego organizację.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

Prosimy o zachowanie dystansu, obowiązkowe używanie maseczek oraz dezynfekcję rąk.

Skip to content