1. Od 25 października 2020 r. do 08.11.2020 r. pracujemy w systemie zdalnym.
  2. Nauczyciele obowiązkowo sprawdzają obecność na zajęciach zdalnych, na podstawie aktywności uczniów na e-dzienniku - odczytanie wiadomości przez ucznia do godziny 16.00.
  3. Zajęcia zdalne nauczyciel prowadzi na terenie szkoły.
  4. Internat nie pracuje stacjonarnie.
  5. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawców są zawieszone.
  6. Kursy zawodowe odbywają się zdalnie wg. planu zgodnie z zaleceniami Dyrektorów Ośrodków.
  7. Nauczyciele i uczniowie muszą znać i stosować "Wewnętrzne procedury organizacji pracy dydaktycznej w warunkach pandemii COVID-19".
  8. Wychowawcy monitorują pracę uczniów swojej klasy na wszystkich przedmiotach.

Marzena Zawisza
Dyrektor ZSZ im. S. Staszica w Barlewiczkach

Skip to content