W ramach współpracy naszej szkoły z Powiatowym Oddziałem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu uczniowie z grupy zawodowej technik rolnik mogą uczestniczyć w konferencjach, warsztatach czy szkoleniach organizowanych przez ten organ. Dzięki temu uczniowie zapoznają się na bieżąco z nowościami związanymi z produkcją rolną . I tak:
a) 23.01.2024 r. uczniowie z klas 3c i 4a uczestniczyli w szkoleniu na temat integrowanej produkcji roślinne, gdzie mieli możliwość zapoznania się z zasadami w/w upraw. Producenci roślin, posiadający certyfikat IPR, mogą ubiegać się o dotacje na działania związane z produkcją roślin.
b) 25.01.2024 r. uczniowie z klasy 1a , 2a i 4a brali udział w konferencji pt. „Główne zagrożenia w uprawie kukurydzy”. W czasie konferencji poruszane były tematy związane z ochroną kukurydzy przed chwastami i chorobami grzybowymi. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład profesora Pawła Beresia. Prelegent w sposób interesujący omówił agrofafgi kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia, jakim jest omacnica prosowianka.
c) 14 02.2024 r. uczniowie z klasy 4a uczestniczyli w konferencji pt. „Aktualne zagadnienia technologiczne i organizacyjne w produkcji buraków”, na której prelegenci omówili nawożenie dolistnie w buraku cukrowym oraz odnieśli się do błędów popełnianych przez operatorów kombajnów podczas zbioru buraka cukrowego.
d) 21.02.2024 r. uczniowie z klasy 2a i 4a uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez odział PODR w Sztumie pt. „Płatności bezpośrednie” (warunkowość, ekoschematy). Było to szkolenie, które zapoznało młodych rolników z zasadami Wspólnej Polityki Rolnej na okres 2023-2027.
e) 22.02.2024 r. uczniowie z klasy 3c i 4a brali udział w konferencji pt. „Technologiczne aspekty uprawy ziemniaka”. Prelegenci przedstawili analizę eksportu i importu ziemniaka w ostatnich latach oraz zaprezentowali najefektywniejsze programy nawożenia ziemniaków. Uczniowie dowiedzieli się również, jak uniknąć błędów w uprawie i sadzeniu tej rośliny.
Jolanta Mroczkowska
Skip to content