Uczniowie z naszej szkoły z klasy 1a technik rolnik zakwalifikowali się do pierwszego etapu konkursu „Lokalny System Monitoringu Wód”. Konkurs był jednym z elementów projektu pn. Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy (LIFE19 IPE/PL/00005) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Konkurs polega na tym, że uczniowie w ramach zajęć z pracowni produkcji roślinnej będą badać stężenie azotanów za pomocą tzw. piezometrów, urządzeń rozmieszczonych na działce należącej do szkoły, która graniczy z rowem melioracyjnym.
Badania, które będziemy prowadzić we wrześniu, pozwolą nam ocenić, czy typ gleby (mineralna czy organiczna) ma wpływ na ilość azotanów, czy nie są przekroczone normy środowiskowe oraz jaki jest stopień odchylenia od średnich wartości azotu w glebie. Za zakwalifikowanie się do programu fundacja dla członków zespołu projektowego oraz opiekuna Jolanty Mroczkowskiej ufundowała nagrody w postaci powerbanków. W maju 10 uczniów z naszej szkoły z grupy zawodowej technik rolnik w ramach programu weźmie udział w 3 dniowym szkoleniu wyjazdowym pn. Zachowanie bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym.
Jolanta Mroczkowska
Skip to content