Końcówce roku szkolnego sprzyjała letnia pogoda. Wychowawcy wraz z uczniami postanowili ostatnie dni spędzić na świeżym powietrzu, zabawie i relaksie poza murami szkolnymi. Propozycje zespołów klasowych były rozmaite: kręgle, paintball, ognisko z kiełbaskami, wyjście na lody lub pizzę, spacer w okolicy i w Gdańsku.

Skip to content