Projekt utworzenia ogrodu szkolnego zrodził się dwa lata temu, kiedy jako nauczyciele przedmiotów zawodowych w ramach szkolenia job shadowing kadry ZSZ w Barlewiczkach wróciliśmy z Hiszpanii. Inspiracją do założenia szkolnego warzywniaka był  ogród, jaki zobaczyłam w Agrarnej Szkole Rodzinnej  El Soto de Chauchina. Niestety, pandemia uniemożliwiła nam realizację tego projektu. Dopiero w tym roku udało się wrócić do pomysłu i utworzyć warzywniak. Pracownicy szkoły przygotowali skrzynie na podwyższone grządki  i na kompostownik. Nauczyciele przedmiotów zawodowych  wraz z uczniami przywieźli  ziemię, napełnili skrzynie i posiali warzywa – już cieszą oko pierwsze wschody cebuli  i marchewki. Przyjemność z uprawy warzyw  jest podwójna, gdy pochodzą one z naszej własnej hodowli  i można śledzić codziennie ich rozwój.

Praca zespołowa nauczycieli i  uczniów głównie z klas rolniczych zaowocowała  też  powstaniem ogrodu skalnego, który  zdecydowanie poprawił estetykę terenu wokół nowych warsztatów.
Do  utworzenia tego malowniczego  oraz zdrowego zakątka  przyczynili się następujący nauczyciele:
p. Ryszard Blacha, p. Jarosław Bielecki, p. Marcin Katarzyniak, p. Agnieszka Rentflejsz, p. Agnieszka Iwańska–Warczak,  p. Jolanta Mroczkowska oraz uczniowie z klas 1C, 2A, 3N grupy zawodowej technik rolnik oraz klas 1A, 2C i 3N grupy zawodowej technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Ogród szkolny – przedsięwzięcie długofalowe – jest przykładem na to, że można wspólnym wysiłkiem stworzyć coś dobrego, a działania podjęte w tym roku będziemy kontynuować  i rozwijać.

Jolanta Mroczkowska

Skip to content