Dnia 10 listopada 2022 r. uczniowie z IVN grupy zawodowej technik rolnik wzięli udział w powiatowym etapie Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych i Wiedzy o BHP w Rolnictwie. Młodzi rolnicy  musieli wykazać się wiedzą z: produkcji roślinnej, nawożenia i ochrony roślin, produkcji zwierzęcej, ekonomiki i zarządzania, systemu ubezpieczeń rolniczych, mechanizacji rolnictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, PROW 2014-2020 , Krajowego Planu Strategicznego WPR, ekologii i ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorczości i wiejskich gospodarstw domowych. Dwóch uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego.

Są to: Dominik Polenz  – (zajął 2. miejsce) oraz Tomasz Bordewicz (zajął 4. miejsce). Uczniom biorącym udział, a szczególnie finalistom, gratulujemy. Etap wojewódzki odbędzie się 14 grudnia 2022 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  w Lubaniu.

Jolanta Mroczkowska

Skip to content