11 maja 2023r uczniowie z grupy zawodowej technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z klasy 1A, 2A, 3C oraz 4N uczestniczyli w Gołębiewie w pokazie (cieszącym się dużym zainteresowaniem zgromadzonych) uprawy międzyrzędowej z opryskiem pasowym pielnikiem SCHMOTZER. Pielnik SCHMOTZER to urządzenie wielofunkcyjne połączone z systemem kamer i sterowania. Kamera może wykrywać rozstawy rzędu od 12,5 cm. Dzięki optymalnemu oświetleniu pielnik pracuje niezawodnie w dzień i w nocy. Połączenie pielnika i opryskiwania pasowego umożliwia uzyskanie czystych plonów z oszczędnością środków ochrony roślin od 40 do 60%.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Skip to content