Dnia 1.10.2020 r. uczniowie z klas 2a, 2m, 2l w ramach realizacji założeń Programu wychowawczo – profilaktycznego uczestniczyli w rekomendowanym Programie Profilaktycznym „NOE”. Program miał charakter interwencyjny, a jego zadaniem było wydobycie na światło dzienne istoty uzależnienia i współuzależnienia oraz zapobieganie stratom występującym z powodu używania substancji psychoaktywnych. Spotkanie zostało poprowadzone przez przeszkolonych realizatorów programów profilaktycznych.

Zadanie finansowane ze środków Miast i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2020 r.

Monika Borko – pedagog szkolny

Skip to content