W roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się pierwsza edycja Pucharu Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym. Będzie przeprowadzona w formie online. ZSZ w Barlewiczkach zgłosił swój akces i już od października uczestniczy w działaniach objętych regulaminem konkursu. Tegoroczna edycja konkursu Puchar Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym otrzymała patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

Celem konkursu jest propagowanie zastosowania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie, jednocześnie dając dostęp do specjalistycznej wiedzy i nagradzając jej znajomość oraz umiejętność wykorzystania. Dla Mistrzów Pucharu Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym przewidziane są atrakcyjne nagrody – zarówno indywidualne, jak i w klasyfikacji grupowej – dla zwycięskich szkół.

Zasady udziału w Pucharze Polski:

  • należy zebrać grupę minimum sześciu uczniów z jednej szkoły, chętnych do udziału w konkursie
  • każda grupa musi mieć swojego Opiekun grupy – nauczyciela, dyrektora lub innego pracownika szkoły
  • zgłoszenie do udziału w konkursie wysyła Opiekun grupy poprzez formularz online zamieszczony poniżej
  • Opiekun grupy udostępnia uczestnikom swojej grupy linki do webinarów, które otrzyma po zgłoszeniu szkoły do udziału w Pucharze
  • uczniowie zgłoszeni do udziału w Pucharze biorą udział w webinarach, w trakcie których specjaliści z 365FarmNet, Agrocom Polska, CLAAS i Michelin przekażą im wiedzę dot. rolnictwa precyzyjnego. Zagadnienia poruszane podczas webinarów pojawią się w pytaniach podczas rund konkursowych
  • na zakończenie każdej z trzech rund (3 wykłady treningowe), uczestnicy biorą udział w rundzie konkursowej. W klasyfikacji generalnej liczy się ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie
  • w każdej grupie rywalizującej w kolejnych rundach Pucharu może być więcej niż 6 uczniów, ale w klasyfikacji końcowej sumuje się wynik tylko sześciu najlepszych reprezentantów grupy
  • w każdej rundzie skład grupy z danej szkoły może być różny
  • w finale Pucharu Polski wygrywają trzy szkoły z najwyższą punktacją po podsumowaniu wyników ze wszystkich trzech rund
  • każdy z uczestników ma możliwość zdobycia również nagrody indywidualnej – organizator po podsumowaniu wszystkich trzech rund wyłoni 10 uczniów, którzy zdobędą najlepszy wynik po zsumowaniu punktacji z trzech rund.

Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu najwyższych lokat!

Skip to content