RUSZA REKRUTACJA DO NOWEGO PROJEKTU Z PROGRAMU ERASMUS+  REALIZOWANEGO W RAMACH PRZYZNANEJ AKREDYTACJI

2021-1-PL01-KA120-VET-000044152

 Do 22 kwietnia 2022 r. składać można Formularze Zgłoszeniowe do nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+.

 Osoby uprawnione:

– uczniowie drugich klas technikum

– uczniowie drugich klas szkoły branżowej I stopnia

– tegoroczni absolwenci szkoły

– słuchacze KKZ-ów.

W tym roku 4-tygodniowy wyjazd planowany jest we wrześniu  do Grecji.

Formularze Zgłoszeniowe można pobrać u szkolnego doradcy zawodowego – p. Haliny Stępień- Grajewskiej lub u pedagoga szkoły- p. M. Borko.

Przypominamy, że uczestnik projektu ani jego rodzic nie ponoszą żadnych kosztów związanych z mobilnością.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków programu ERASMUS+.

Skip to content