Mimo zdalnego nauczania uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez specjalistów branży rolniczej.

Dzięki uprzejmości firmy Biofeed (producent pasz, koncentratów, premiksów i dodatków dla zwierząt hodowlanych) uczniowie klasy 1ta z grupy zawodowej technik rolnik wysłuchali fachowego wykładu nt. składu chemicznego pasz i ich znaczenia w żywieniu zwierząt.

Pan Maciej Reimus zaprezentował w sposób niezwykle interesujący aspekty żywienia zwierząt. Mówił o nowościach w przepisach prawnych dotyczących stosowania pasz,  angażował uczniów, zadając im wiele pytań, urozmaicał wykład wieloma ciekawostkami. Na koniec uczniowie mieli okazję organoleptycznie, czyli za pomocą zmysłów ocenić wygląd, zapach a nawet smak pasz dla drobiu.   Tego typu zajęcia są niezwykle cenne dla uczniów – przyszłych techników rolnictwa,  ponieważ nie tylko poszerzają wiedzę, ale także umożliwiają nawiązywanie kontaktów, być może z przyszłymi pracodawcami.

Skip to content