Już po raz kolejny pani Monika Kozłowska prowadziła w ZSZ w Barlewiczkach warsztaty z oprogramowania Farmnet. W tym roku w warsztatach uczestniczyli uczniowie z grupy zawodowej technik rolnik z klasy I C oraz III N.
Dodatkowo 9 października 2021 r. rolnicy z klasy III N spotkali się z przedstawicielem Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z Gdańska, który zachęcił ich do badania gleby oraz zademonstrował przyrządy do pobierania próbek glebowych. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób się je pobiera i oznacza azot mineralny oraz jaki wpływ ma kwaśny odczyn gleby na plonowanie roślin.
Jolanta Mroczkowska

Skip to content