Konkurs  literacki ,,Mój wiersz”

W związku z tym, że 21.03.2022 obchodzimy Światowy Dzień Poezji, ogłaszam konkurs na prezentację swojego wiersza o tematyce dowolnej.

 

Regulamin konkursu

 

I  Cele

– zachęcanie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości

– poszerzenie wiadomości z teorii literatury

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów

– uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego

 

II Zasady uczestnictwa w konkursie

  1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów ZSZ w Barlewiczkach.
  1. Samodzielną pracę- krótki wiersz na dowolny temat napisany starannie w języku polskim na kartce formatu A4 należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem autora. Można wykorzystać technikę komputerową.

 

III Termin i miejsce składania prac

Prace należy złożyć do 15 kwietnia2022 w szkolnej bibliotece.

 

IV Jury

​Prace będzie oceniać komisja w składzie:

  1. Agnieszka Iwańska-Warczak
  2. Anna Wędrychowska
  3. Aleksandra Sobkiewicz

 

V Kryteria oceniania

1. Oryginalność w ujęciu tematu.

2. Język i ortografia.

3. Kompozycja wiersza.

4. Ogólna estetyka pracy.

 

VI Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody i dyplomy.

 

Aleksandra Sobkiewicz

 

Skip to content