Oddział IPN w Gdańsku ogłasza konkurs „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbruck”. Konkurs będzie się odbywał w formie online. Uczestnicy będą mieli za zadanie przygotować oraz nagrać dwa filmy: jeden z recytacji wiersza, drugi z prezentacji prozy. Filmy należy przesłać do 21marca 2021 r.

Konkurs jest pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Zainteresowanym udzielę wszelkich informacji.

Anna Wędrychowska

Skip to content