Podczas nauczania zdalnego, oprócz nauki, z pewnością spędzasz czas na wielu ciekawych i konstruktywnych aktywnościach.

Wykonaj zdjęcie swojej pracy, w której zamieścisz rysunki wykonane dowolną techniką oraz podpisy w formie zdań w czasie teraźniejszym Present Simple, np. „I read books in English.” Zdań i rysunków musi być przynajmniej 8.Wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie otrzymają oceny celujące z języka angielskiego, a dla pierwszych trzech miejsc przewidywane są nagrody specjalne. Prace proszę wysyłać do 15 grudnia na adres: bartosz-slowik@wp.pl

Bartosz Słowik

Skip to content