OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

nr RPPM.03.03.01-22-0006/16pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza zainteresowanych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach do wzięcia udziału w projekcie, o którym mowa powyżej.

Cel szczegółowy projektu:Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Zadanie 1 Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko

Podzadanie 1.1 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowego dla uczniów kierunków rolniczych

Zaplanowano zajęcia w pracowniach produkcji rolnej (90h) i zwierzęcej (90h) dla 100 uczniów o specjalizacji rolnik i technik rolnik. Zaplanowano 180 godzin zajęć dydaktycznych dla kilku/ kilkunastoosobowych grup uczniów.

Podzadanie 1.2 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowych języków obcych dla uczniów kierunków rolniczych

W ramach zadania będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego dla 80 uczniów i języka niemieckiego dla 20 uczniów o charakterze zawodowym uwzględniające specyfikę branży w wymiarze 25 godzin dydaktycznych w każdym roku szkolnym dla kilku/ kilkunastoosobowych grup uczniów. Łącznie 270h w trakcie trwania projektu (j. angielski 135h i j. niemiecki 135h).

Podzadanie 1.3 Kursy zawodowe dla uczniów kierunków rolniczych

Kurs zawodowy obsługi kombajnu zbożowego dla 30 osób (20h teorii i 12h zajęć praktycznych na ucznia), wózka widłowego (40h teorii i 15h zajęć praktycznych na ucznia) dla 25 uczniów kierunków rolnik i technik rolnik, zastosowanie technik informatycznych w produkcji roślinnej (110h) i zwierzęcej (110h). Zakłada się edycję kursów w kolejnych latach. Efektem kursów jest praktyczna umiejętność obsługi wózka i kombajnu potwierdzona  zaświadczeniem kwalifikacyjnym, wydanym po zaliczeniu egzaminu.

Podzadanie 1.4 Praktyki/staże zawodowe wykraczające poza podstawę programową dla uczniów kierunków rolniczych

SZCZEGÓŁY  ZNAJDZIESZ TU

 

Ogłoszenie o naborze do projektu :

"Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej

ZSZ w Barlewiczkach"

            Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach informuje uczniów klas trzecich technikum o możliwości skorzystania z  projektu "Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach"  finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

            W ramach tego programu szkoła otrzymała dofinansowanie m.in. na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

            Praktyki pierwszej grupy, na którą złożą się chętni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas trzecich technikum  w zawodach: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk odbędą się w mieście Rimini we Włoszech w dniach 30 IV - 27 V 2017 r. Wyjazd i pobyt jest całkowicie bezpłatny.

            W ramach wsparcia finansowego uczniowie wyjeżdżający na praktyki otrzymają:

·         transport na i z lotniska,

·         ubezpieczenie,

·         zakwaterowanie ( miejsce zakwaterowania jest wspólne dla wszystkich uczestników praktyk),

·         możliwość udziału w wycieczkach do San Marino i Wenecji,

·         atrakcyjne miejsce odbywania praktyk,

·         20-godzinny kurs języka włoskiego w Polsce,

·         20-godzinny kurs języka włoskiego w międzynarodowej grupie w Rimini,

·         opiekę ze strony opiekunów polskich i włoskich,

·         kieszonkowe w całości pokrywające koszty wyżywienia uczestnika praktyk,

·         bilety na przejazdy lokalne,

·         wycieczkę z przewodnikiem po Rimini.

WIĘCEJ INFORMACJI W DZIALE PROJEKTY EDUKACYJNE

 

WIĘCEJ W DZIALE IMPREZY

Copyright © 2017 www.barlewiczki.pl
Projekt i wykonanie: Oskar Kubacki