OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

nr RPPM.03.03.01-22-0006/16pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza zainteresowanych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach do wzięcia udziału w projekcie, o którym mowa powyżej.

Cel szczegółowy projektu:Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Zadanie 1 Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko

Podzadanie 1.1 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowego dla uczniów kierunków rolniczych

Zaplanowano zajęcia w pracowniach produkcji rolnej (90h) i zwierzęcej (90h) dla 100 uczniów o specjalizacji rolnik i technik rolnik. Zaplanowano 180 godzin zajęć dydaktycznych dla kilku/ kilkunastoosobowych grup uczniów.

Podzadanie 1.2 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowych języków obcych dla uczniów kierunków rolniczych

W ramach zadania będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego dla 80 uczniów i języka niemieckiego dla 20 uczniów o charakterze zawodowym uwzględniające specyfikę branży w wymiarze 25 godzin dydaktycznych w każdym roku szkolnym dla kilku/ kilkunastoosobowych grup uczniów. Łącznie 270h w trakcie trwania projektu (j. angielski 135h i j. niemiecki 135h).

Podzadanie 1.3 Kursy zawodowe dla uczniów kierunków rolniczych

Kurs zawodowy obsługi kombajnu zbożowego dla 30 osób (20h teorii i 12h zajęć praktycznych na ucznia), wózka widłowego (40h teorii i 15h zajęć praktycznych na ucznia) dla 25 uczniów kierunków rolnik i technik rolnik, zastosowanie technik informatycznych w produkcji roślinnej (110h) i zwierzęcej (110h). Zakłada się edycję kursów w kolejnych latach. Efektem kursów jest praktyczna umiejętność obsługi wózka i kombajnu potwierdzona  zaświadczeniem kwalifikacyjnym, wydanym po zaliczeniu egzaminu.

Podzadanie 1.4 Praktyki/staże zawodowe wykraczające poza podstawę programową dla uczniów kierunków rolniczych

SZCZEGÓŁY  ZNAJDZIESZ TU

 

Ogłoszenie o naborze do projektu :

"Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej

ZSZ w Barlewiczkach"

            Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach informuje uczniów klas trzecich technikum o możliwości skorzystania z  projektu "Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach"  finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

            W ramach tego programu szkoła otrzymała dofinansowanie m.in. na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

            Praktyki pierwszej grupy, na którą złożą się chętni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas trzecich technikum  w zawodach: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk odbędą się w mieście Rimini we Włoszech w dniach 30 IV - 27 V 2017 r. Wyjazd i pobyt jest całkowicie bezpłatny.

            W ramach wsparcia finansowego uczniowie wyjeżdżający na praktyki otrzymają:

·         transport na i z lotniska,

·         ubezpieczenie,

·         zakwaterowanie ( miejsce zakwaterowania jest wspólne dla wszystkich uczestników praktyk),

·         możliwość udziału w wycieczkach do San Marino i Wenecji,

·         atrakcyjne miejsce odbywania praktyk,

·         20-godzinny kurs języka włoskiego w Polsce,

·         20-godzinny kurs języka włoskiego w międzynarodowej grupie w Rimini,

·         opiekę ze strony opiekunów polskich i włoskich,

·         kieszonkowe w całości pokrywające koszty wyżywienia uczestnika praktyk,

·         bilety na przejazdy lokalne,

·         wycieczkę z przewodnikiem po Rimini.

WIĘCEJ INFORMACJI W DZIALE PROJEKTY EDUKACYJNE

 

Narodowe Święto Niepodległości

Apel z okazji Święta Niepodległości na stałe wpisał się do kalendarza imprez Zespołu Szkół Zawodowych. Kilka dni po tej uroczystości uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu upamiętniającym tę ważną dla Polaków datę.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości było najważniejszą sprawą dla narodu polskiego, który od ponad 123 lat znajdował się
pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Rozbiory i utrata własnej państwowości nie załamały jednak narodu polskiego, w którym przetrwała wola istnienia i uparte dążenie do odzyskania niepodległości.

Inscenizację słowno-muzyczną uzupełnił wstęp pani Dyrektor, Marzeny Zawiszy
oraz komentarz pana Krzysztofa Lewandowskiego.

Artyści i organizatorzy spektaklu zebrali zasłużone brawa. Apel uświadomił wszystkim uczniom, jak ważna jest Polska - nasza Ojczyzna oraz co w dzisiejszych czasach znaczy słowo: wolność i patriotyzm.

Apel przygotowali uczniowie klas IA i IC pod opieką pani Agnieszki Iwańskiej-Warczak, pana Wojciecha Wędrychowskiego i pana Krzysztofa Lewandowskiego, odpowiedzialnego także za oprawę multimedialną.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za pomoc w organizacji apelu.
Agnieszka Iwańska-Warczak

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. (…)

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!

Staff Leopold, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

JUBILEUSZ SZKOŁY

Jubileuszowe uroczystości z okazji 50 - cio lecia ZSZ i 40-to lecia powstania ZSR odbyły się 10 listopada 2016. Po mszy św. w kościele p.w. św. Anny w Sztumie w szkole  odbyła się konferencja. Rys historyczny szkoły przedstawił na niej prof. W. Wędrychowski (patrz prezentacja).  Głos zabrali następnie byli dyrektorzy: G. Zasadzki, J. Skamarski, E. Doering, E. Czapiewska, L. Płocharski, A. Kastelli - Smolińska. O osiągnięciach współczesnych i podpisanym właśnie projekcie (budowa nowych warsztatów) opowiedziała dyr. M. Zawisza i starosta Powiatu Sztumskiego W.Cymerys.   Na zakończenie spotkania wręczone zostały uczniom szkoły stypendia starosty oraz podziękowania dla zasłużonych dla szkoły osób.  Następnie goście udali się na pamiątkowe zdjęcie na dziedzińcu oraz odsłonięcie jubileuszowej tablicy w  hollu szkoły.

View the embedded image gallery online at:
http://barlewiczki.pl/#sigFreeId4273dee4b8

WIĘCEJ W DZIALE IMPREZY

Copyright © 2016 www.barlewiczki.pl
Projekt i wykonanie: Oskar Kubacki