Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:

  • Rolnik
  • Technik rolnik

Zaczynamy nowy kurs !!! 11 września odbędzie się pierwszy zjazd Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego ROL.04 w roku szkolnym 2021/2022

Zajęcia odbywać się będą w budynku nowych warsztatów. Opiekunem grupy jest Pani Agnieszka Katarzyniak, mail: agnieszka.katarzyniak@zszbarlewiczki.pl

Plan na pierwszy semestr: Plan KKZ pierwszy semestr 2021-2022

Pierwszy semestr kończymy zjazdem 18 -19.12. 2021 - egzaminy semestralne

Drugi semestr rozpoczynamy zjazdem 15-16.01. 2022 Terminarz zjazdów KKZ w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

Egzamin zawodowy OKE odbędzie się na początku czerwca.