Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:

  • Rolnik ROL.04
  • Technik rolnik ROL.10

Zajęcia w kwalifikacji ROL.04  trwają od września do kwietnia i odbywają się  w budynku nowych warsztatów.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

I semestr Zjazdy KKZ w I semestrze roku szkolnego 2022/2023

II semestr Zjazdy KKZ w II semestrze roku szkolnego 2022-2023

Egzamin zawodowy OKE odbędzie się na początku czerwca.