Wychowawcy internatu w roku szkolnym 2021/2022

  • Jarosław Bielecki
  • Agnieszka Grabara
  • Paweł Radomski
  • Zbigniew Szafrański
  • Anna Wędrychowska
  • Dariusz Kropornicki

Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje wicedyrektor ds.wychowawczych p. Agnieszka Grabara

  • Tel. (55) 640 57 00 wew. 24