Wychowawcy internatu w roku szkolnym 2020/2021

  • Jarosław Bielecki
  • Monika Borko
  • Agnieszka Grabara
  • Agnieszka Katarzyniak
  • Dorota Paprocka
  • Bartosz Słowik
  • Wiktor Uliński
  • Marzena Zawisza

Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje wicedyrektor ds.wychowawczych p. Agnieszka Grabara

  • Tel. (55) 640 57 00 wew. 24