Imię i nazwisko Przedmiot
Bajur Maciej przedmioty informatyczne
Bielecki Jarosław przedmioty mechaniczne
Blacha Ryszard fizyka, przedmioty mechaniczne
Błaszkiewicz Katarzyna język angielski
Borko Monika pedagog szkolny
Brzustewicz Agnieszka język niemiecki
Czarnota Justyna matematyka
Dembek-Rybarczyk Barbara przedmioty gastronomiczne
Grabara Agnieszka język niemiecki, historia
Iwańska-Warczak Agnieszka język polski, plastyka
Ilarz Bartosz historia, pedagog specjalny
Jankowski Daniel przedmioty zawodowe mechaniczne
Jurgielewicz Anna język angielski, język polski
Katarzyniak Agnieszka przedmioty ekonomiczne, fizyka
Katarzyniak Marcin przedmioty mechaniczne
Kobusińska Anna przedmioty gastronomiczne i hotelarskie
Konowrocki Mikołaj przedmioty informatyczne
Kraszewski Zbigniew przedmioty mechaniczne, wychowanie fizyczne
Krauze Magdalena matematyka
Kropornicki Dariusz przedmioty rolnicze
Kubik Sylwia język polski
Lewandowski Krzysztof historia, WOS
Łachuta-Bandzarewicz Hanna biologia, wychowanie fizyczne
Mroczkowska Jolanta biologia, przedmioty rolnicze
Nawrocka Katarzyna język angielski, informatyka
Nieścier Monika chemia, geografia, matematyka
Paprocka Dorota wychowanie fizyczne
Paprocka Alicja psycholog
Piepórka-Holz Marzena język polski
Radomski Paweł przedmioty informatyczne
Rentflejsz Agnieszka biologia, informatyka, przedmioty rolnicze
Ruchlewicz Natalia przedmioty informatyczne
Słowik Bartosz język angielski
Smolarczyk Piotr BHP, przedmioty mechaniczne
Sobkiewicz Aleksandra język angielski
Stępień-Grajewska Halina język polski, język niemiecki, szkolny doradca zawodowy
Szafrańska Agnieszka przedmioty gastronomiczne
ks.Smaglijenko Paweł religia
Uliński Wiktor wychowanie fizyczne
Wesołowski Daniel EDB, geografia, wychowanie fizyczne
Wędrychowski Wojciech fizyka, matematyka
Zawisza Marzena historia
Żółtowski Andrzej biologia, chemia, przedmioty gastronomiczne