Imię i nazwisko Przedmiot
Bajur Maciej przedmioty informatyczne
Bielecki Jarosław przedmioty mechaniczne
Blacha Ryszard fizyka, przedmioty mechaniczne
Barna Katarzyna język angielski
Borko Monika pedagog szkolny
Brzustewicz Agnieszka język niemiecki
Czarnota Justyna matematyka
Grabara Agnieszka język niemiecki, historia
Iwańska-Warczak Agnieszka język polski
Ilarz Bartosz historia, pedagog specjalny
Jankowski Daniel przedmioty zawodowe mechaniczne
Jurgielewicz Anna język angielski, język polski
Katarzyniak Agnieszka przedmioty ekonomiczne, fizyka
Katarzyniak Marcin przedmioty mechaniczne
Kobusińska Anna przedmioty gastronomiczne i hotelarskie
Lewandowski Jacek przedmioty informatyczne
Kraszewski Zbigniew przedmioty mechaniczne, wychowanie fizyczne
Krauze Magdalena matematyka
Kropornicki Dariusz przedmioty rolnicze
Kubik Sylwia język polski
Lewandowski Krzysztof historia, WOS
Łachuta-Bandzarewicz Hanna biologia, wychowanie fizyczne
Mroczkowska Jolanta biologia, przedmioty rolnicze
Suchocka Elżbieta matematyka
Nieścier Monika chemia, geografia, matematyka
Paprocka Dorota wychowanie fizyczne
Paprocka Alicja psycholog
Piepórka-Holz Marzena język polski
Podlewski Piotr muzyka
Radomski Paweł przedmioty informatyczne
Rentflejsz Agnieszka biologia, informatyka, przedmioty rolnicze
Ruchlewicz Natalia przedmioty informatyczne
Saczuk Stanisław przedmioty mechaniczne
Słowik Bartosz język angielski
Smolarczyk Piotr BHP, przedmioty mechaniczne
Sobkiewicz Aleksandra język angielski
Stępień-Grajewska Halina język polski, język niemiecki, szkolny doradca zawodowy
Szafrańska Agnieszka przedmioty gastronomiczne
Szafrański Zbigniew przedmioty gastronomiczne
ks.Smaglijenko Paweł religia
Uliński Wiktor wychowanie fizyczne
Wesołowski Daniel EDB, geografia, wychowanie fizyczne
Wędrychowski Wojciech fizyka, matematyka
Zawisza Marzena historia
Zdziennicki Krystian historia, WOS
Żółtowski Andrzej biologia, chemia, przedmioty gastronomiczne