Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

od 15 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 31 maja 2024 r.
do 12 czerwca 2024 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej
do 05 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  i o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
12 lipca 2024 r. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 19 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
22 lipca 2024 r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Branżowa Szkoła I stopnia - Czas nauki: 3 lata

Kształcenie we wszystkich zawodach robotniczych, dla których istnieje możliwość realizacji zajęć praktycznych.

  • Zajęcia praktyczne odbywają się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych.
  • Uczeń za zajęcia praktyczne otrzymuje wynagrodzenie.
  • Nad realizacją praktyk czuwa kierownik praktycznej nauki zawodu.

Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum - Czas nauki: 5 lat

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik pojazdów samochodowych

Technik rolnik

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:

  • Rolnik
  • Technik rolnik

 

Kalkulkator punktów

Konkursy przedmiotowe i punktacja