Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

od 15 maja 2023 r.
do 20 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 31 maja 2023 r.
do 12 czerwca 2023 r.
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej
25 czerwca - 14 lipca Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 r.

do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
19 lipca 2023 r. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 20 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r.

do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
27 lipca 2023 r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Branżowa Szkoła I stopnia - Czas nauki: 3 lata

Kształcenie we wszystkich zawodach robotniczych, dla których istnieje możliwość realizacji zajęć praktycznych.

  • Zajęcia praktyczne odbywają się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych.
  • Uczeń za zajęcia praktyczne otrzymuje wynagrodzenie.
  • Nad realizacją praktyk czuwa kierownik praktycznej nauki zawodu.

Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum - Czas nauki: 5 lat

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik informatyk

  • Dodatkowe umiejętności zawodowe: programowanie mikrokontrolerów i prostych układów
  • Charakterystyka zawodu

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Technik rolnik

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie:

  • Rolnik
  • Technik rolnik

 

Kalkulkator punktów

Konkursy przedmiotowe i punktacja