Harmonogram egzaminu maturalnego - część pisemna maj 2024

Data/godzina Przedmiot
7 maja/9.00 język polski PP
8 maja/9.00 matematyka PP
9 maja/9.00 matematyka PP
10 maja/9.00

10 maja/14.00

wiedza o społeczeństwie

język niemiecki PP

13 maja/ 9.00 język angielski PR
14 maja/ 9.00 biologia PR
15 maja/ 9.00 matematyka PR
16 maja/9.00 chemia PR
17 maja/ 9.00 geografia PR
20 maja/ 9.00 język polski PR
21 maja/9.00 historia PR
22 maja/9.00 informatyka PR
23 maja/9.00 fizyka PR

Egzaminy ustne odbywać się będą w dniach od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12.05) oraz od 20 do 25 maja 2024r.

Nowa formuła