Egzaminy zawodowe w sesji Zima 2023

- egzaminy pisemne 9-10.01. 2023

- egzaminy praktyczne 9-21.01. 2023

W sesji zima odbędą się egzaminy w kwalifikacjach:

  • ROL.08
  • MOT.06
  • HGT.12
  • HGT.02
  • HGT.03
  • HGT.06
  • INF.02
  • INF.03

oraz egzaminy pisemne poprawkowe we wszystkich kwalifikacjach, w których prowadzimy kształcenie (Formuła 2017 i 2019)

Harmonogram egzaminu zawodowego w Formule 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022-2023 Formuła 2019

Harmonogram egzaminu zawodowego w Formule 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022-2023 Formuła 2017