W dniach od 22 stycznia 2024 roku do 16 lutego 2024 roku trwa rekrutacja do projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000124647 finansowanego ze środków programu Erasmus+.

Projekt skierowany jest do uczniów Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Barlewiczkach, którzy od września 2023 r. uczęszczają do klasy trzeciej, a także do absolwentów szkół wymienionych powyżej, którzy zakończyli edukację w roku szkolnym 2022/2023 oraz słuchaczy KKZ-ów zapisanych na kursy w roku szkolnym 2023/2024.

Uczestnik programu odbędzie 4-tygodniowe praktyki zawodowe na przełomie maja i czerwca 2024 roku w Grecji (Riwiera Olimpijska – Platamonas).

Formularze  Zgłoszeniowe i więcej informacji można uzyskać u pań:  Haliny Stępień-Grajewskiej i Agnieszki Iwańskiej-Warczak.

Jeśli chcesz zdobyć nową wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe w odmiennym kulturowo środowisku, poprawić swoją znajomość języków obcych, poszerzyć wiedzę o kulturze innych narodów, to ten projekt jest właśnie dla Ciebie.

Zastanów się! Nie zwlekaj! Zgłoś się!

Koordynatorka projektu
Halina Stępień-Grajewska

Zasady rekrutacji do projektu 2023

Skip to content