Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w piątek 8.09.2023r. w Jurkowicach zorganizowała wydarzenie pt. „Akcja Kukurydza”. Uczniowie z klasa 4 A technik rolnik oraz z klasy 5 N  z opiekunami uczestniczyli w tym wydarzeniu. Tegoroczna Akcja Kukurydza miała dwie formy.

Pierwsza z nich to  wykonanie w warunkach polowych badania suchej masy w przyniesionych roślinach. Doradcy na podstawie wyników badania określali optymalny termin zbioru.

Druga forma to  część wykładowa poświęcona najnowszym trendom w produkcji kiszonek z kukurydzy oraz pokaz polowy, podczas którego firma Class zademonstrowała możliwości sieczkarni wyposażonej w technologię Shredlage. Jest to technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę o długości cięcia od 26 do 30 mm. Zastosowanie tej technologii w produkcji kiszonki z kukurydzy powoduje jeszcze intensywniejsze roztarcie wzdłużne i poprzeczne materiału,  co wpływa na wzrost wydajności mlecznej stada.

Skip to content