Ogłaszam konkurs z j. angielskiego, który odbędzie się 19. O5. 2022  w godzinach  od 10.30 do 11.15 w czytelni. Waszym zadaniem będzie zapoznać się z wybranymi  idiomami i rozwiązać zadania  oparte na znaczeniach tych idiomów.

Regulamin konkursu

Cele:

– poszerzenie wiedzy z j. angielskiego i przyswojenie znaczeń idiomów

– dbałość o poprawność  ortograficzną wypowiedzi

– zastosowanie zdobytych wiadomości w praktyce językowej

Forma

Pisemne testy ze znajomości znaczeń idiomów odbędą się w bibliotece 19.05. Czas na nie przeznaczony to 45 minut od 10.30 do 11.15.

Test będzie sprawdzał znajomość przyswojonych przez Was znaczeń idiomów, dlatego proszę o zgłoszenie się osób chętnych po materiały do nauki.

Kryteria oceny

W  teście będzie się oceniać poprawność semantyczczną i ortograficzną oraz trafność skojarzeń.

Komisja oceniająca

Prace będzie typować do nagród:

  1. Anna Jurgielewicz
  2. Katarzyna Barna
  3. Aleksandra Sobkiewicz

Nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a wyróżnieni nagrody i dyplomy.

Aleksandra Sobkiewicz

Skip to content