Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach Podpisał Umowę Patronacką z Firmą Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Sztumie. 

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach podjął strategiczną współpracę, zawierając umowę patronacką z renomowaną firmą Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 

Decyzję o nawiązaniu patronatu firmowego przez Zespół Szkół Zawodowych poprzedziły analizy i zrozumienie potrzeb młodzieży wchodzącej na rynek pracy, co zostało podkreślone przez Panią Marzenę Zawiszę, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Zaangażowanie w rozwój edukacyjny uczniów oraz zauważenie korzyści płynących z współpracy z biznesem doprowadziło do podjęcia tej ważnej decyzji.  

Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za kształcenie w obszarze informatyki, Panowie Maciej Bajur oraz Paweł Radomski, byli inicjatorami tej współpracy i skutecznie dążyli do sformalizowania umowy patronackiej. Przez kilka lat firma Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji utrzymuje owocną współpracę z Zespołem Szkół na różnych płaszczyznach, co najlepiej widoczne jest podczas corocznych praktyk młodzieży szkolnej, odbywanych w siedzibie firmy.  

Najlepsi uczniowie, tak jak Pan Krzysiek Meryk, już podczas pierwszego roku pracy, uzyskują kwalifikacje rozpoznawane na całym świecie. Przykładem tego jest zdobycie przez niego tytułu Audytora Wiodącego Normy ISO/IEC 27001, co potwierdza wysoką jakość zdobytej wiedzy. W ramach współpracy, Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji finansuje udział uczniów w różnego rodzaju eventach, konferencjach oraz szkoleniach informatycznych, wspierając tym samym rozwój młodych talentów.  

Jako dodatkowy przejaw zaangażowania w edukację, firma finansuje udział wybranych uczniów w konferencjach o tematyce informatycznej, dostarczając im nie tylko wiedzy, ale także praktycznych umiejętności. Przykładem jest wrześniowy wyjazd Mariusza Zastawskiego, ucznia klasy 4C, na dwudniową konferencję z opłaconym dojazdem, wyżywieniem i noclegiem.  

Wspólne działania Zespołu Szkół Zawodowych i Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji są ukierunkowane na długofalową współpracę, dającą wymierne korzyści dla wszystkich stron zaangażowanych, a przede wszystkim dla uczniów, którzy mają okazję korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów.  

Jednym z kluczowych elementów tej współpracy jest budowanie zespołu ds. cyberbezpieczeństwa składającego się z uczniów, zainteresowanych rozwijaniem wiedzy z zakresu nowych technologii. Specjaliści firmy Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będą prowadzić okresowe lekcje z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, wspierając tym samym edukację uczniów.  

Zachęcamy do śledzenia strony Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz mediów społecznościowych firmy Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, gdzie regularnie publikowane będą informacje związane z postępami i osiągnięciami wynikającymi z tej owocnej współpracy.  

Skip to content