Od 28-30.10.2023 r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas nr 16 przy ZSZ im. S. Staszica  porządkowali cmentarz przy parafii Św. Anny w Sztumie. Udało nam się zaangażować wiele osób, które z poświęceniem i zaangażowaniem zadbały o zapomniane mogiły osób, które nie mają już krewnych w regionie. Na naszym cmentarzu spoczywa m.in. płk August Brochwicz-Donimirski – Powstaniec Wielkopolski, Działacz plebiscytowy na Powiślu i Współtwórca Armii Ochotniczej na Pomorzu. Walczył o granice odradzającej się z niewoli Polski. W szkole przygotowana została także wystawa przybliżająca znaczenie Uroczystości Wszystkich Świętych – 1 listopada i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2 listopada.

Wszystkim uczniom i uczennicom ZSZ im. S. Staszica w Barlewiczkach dziękujemy za włączenie się w akcję #SzkołaPamieta 2023.

Skip to content