KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Kartki wykonane własnoręcznie będą przyjmowane przez p. Katarzynę Błaszkiewicz drogą mailową lub osobiście do 10.03.2022r.
Zapraszamy i życzymy powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

I Informacje podstawowe
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.
2. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu
słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy.
w działaniu praktycznym. Konkurs ma na celu również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
plastycznych uczniów.
3. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.
II Kryteria oceny prac
1. Kartki muszą zawierać elementy związane z Dniem Świętego Walentego.
2. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z
wykorzystaniem dowolnych technik.
​3. Życzenia na kartkach powinny być w języku angielskim.
4. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,
b) estetyka wykonania kartki,
c) poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym.
III Terminy i zasady dostarczenia prac
Prace należy dostarczyć do p. Katarzyny Błaszkiewicz drogą mailową lub osobiście do
10.03.2022r.
IV Nagrody
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy oraz pochwały do
zachowania, a dla autorów trzech najlepiej ocenionych prac oceny celujące z języka
angielskiego (w ramach praca dodatkowych) .
V OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ SKŁAD JURY
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11.03.2022 roku, a w skład Jury wejdą:
Pani Katarzyna Błaszkiewicz
Pani Anna Jurgielewicz
Pan Bartosz Słowik
Pani Dyrektor Marzena Zawisza.
Organizatorzy: Katarzyna Błaszkiewicz i Bartosz Słowik
Skip to content